Please select your page

4GNS 2014 COPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman 2014. godine realizovao je i treće istraživanje o primeni Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina i o radu i funkcionisanju ovih tela, nakon istraživanja sprovedenog 2011. godine. Publikacija nastala na osnovu ovih istraživanja pod nazivom „Četiri godine nacionalnih saveta nacionalnih manjina“ čini jedinstvenu identifikaciju i analizu problema u primeni Zakona koji postoje u praksi, sa prikupljenim mišljenjima nacionalnih saveta o tome u kom pravcu smatraju da treba da se vrše izmene i dopune Zakona s aspekta ovlašćenja nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Opširnije...


EDLLogo1-Cropped-714x335Sutra, 26. septembra, obeležava se Evropski dan jezika, u kojem se posebna pažnja posvećuje negovanju i održavanju jezičke raznolikosti, značaju učenja jezika, posebno u svrhu povećanja višejezičnosti i interkulturalnog razumevanja.

Vojvodina je, etnički i jezički gledano, jedinstveni region u našoj zemlji i Evropi. U njoj se govori veliki broj jezika, u službenoj upotrebi je više jezika, pokrajinski javni servis emituje program na deset jezika. Pored toga, jezici koji se govore na teritoriji Vojvodine neguju se u nastavi od najranijih uzrasta, kao i putem aktivnosti brojnih kulturnih udruženja.

Opširnije...


Ovogodišnji, šesti po redu, Međunarodni dan demokratije građani Srbije dočekuju u sumornom raspoloženju da demokratija, sudeći prema nalazima Cesidovog martovskog istraživanja, još uvek nije Srbiju odabrala za svoju konačnu destinaciju.

Sve ono na čemu demokratski poredak zasniva svoju legitimnost - precizna formalna pravila, efikasna zaštita ljudskih prava, nepodmitljiv, stručan i profesionalan upravni aparat, nezavisni mediji, snažno civilno društvo i odgovorna politička elita, sposobna da resurse kojima raspolaže koristi na razvojno produktivan način, a vlastitu legitimnost zasniva na uspešnoj realizaciji zadatih ciljeva izloženo je snažnoj eroziji.

Sistemska korupcija govori da se formalna pravila masovno i kontinuirano izigravaju. Nerazumno dugi rok potreban za sudsku zaštitu ljudskih prava podriva poverenje u sudove. Zapošljavanje armije stranačkih pristalica nije ni malo unapredilo profesionalnost upravnog aparata. Odstupanje pojedinih medija od standarda profesije dovelo je do pojave odmetničkog novinarstva. Civilno društvo, zavisno od međunarodnih finansijera, potpuno je imobilisano, a nesposobnost svake do sada vladajuće elite da ispuni data obećanja istanjilo je poverenje u političke aktere i političke institucije.

Kada, uz prethodno rečeno, imamo u vidu da u Srbiji svaki četvrti stanovnik živi na ivici siromaštva, da raste broj nezaposlenih i da je jaz između bogatih i siromašnih sve dublji, onda i ne iznenađuje činjenica da podrška demokratiji opada. Ne samo to - u očima sve većeg broja tranzicijskih gubitnika demokratija se poistovećuje sa partitokratijom, korupcijom, klijentelizmom i pljačkaškom privatizacijom.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman je svestan da demokratija ne može da opstane ako ne uživa podršku građana. Ta će podrška biti veća ukoliko je upravljačka elita sposobnija da interese i zahteve građana prevede u operativne politike i obezbedi ekonomski uspon, veću zaposlenost, šire slobode, veću sigurnost, viši životni standard. U suprotnom, svaki će idući Međunarodni dan demokratije u Srbiji pratiti rezignirane konstatacije da je demokratija sve dalja, a pristalica demokratije sve manje.


kodeks naslovnaUprkos tome što u godišnjim izveštajima Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana najmanje pritužbi ima na organe uprave AP Vojvodine i što dve trećine zaposlenih u pokrajinskoj administraciji tvrdi da su upoznati sa Kodeksom ponašanja u pokrajinskim organima, rezultati ankete ove institucije o njegovoj primeni i poštovanju, između ostalog, ukazuju i na to da u njihovom radu ima prostora za pojednostavljivanje procedura i efikasnije postupanje. Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman je stoga Izveštaj o rezultatima ove ankete sa preporukama uputio na adrese svih pokrajinskih organa uprave, organizacija i ustanova.

Sudeći prema odgovorima 130 zaposlenih, postavljenih i izabranih lica iz 32 pokrajinska organa, organizacije i ustanove, ukupna ocena rada pokrajinske administracije je četvorka. Tri četvrtine ispitanika tvrdi da su upoznati sa Kodeksom, dok jedna četvrtina tvrdi da sa njim nije u potpunosti upoznata. Na skali od jedan do pet, četvorkom su ocenjeni i neki od ključnih aspekata rada pokrajinskih organa uprave u odnosu na odredbe ovog Kodeksa. Polovina ispitanika četvorkom ocenjuje poštovanje njegovih pravila, kvalitet rada svojih koleginica i kolega u pokrajinskim organima, kao i celishodnost i efikasnosti postupanja ovih organa.

Opširnije...


YouthInfographics MentalHealth F copy-1Ovogodišnji Međunarodni dan mladih posvećen je njihovom mentalnom zdravlju i obeležava se pod sloganom „Mentalno zdravlje je važno“. Mladi u AP Vojvodini i Republici Srbiji već decenijama odrastaju pod uticajem brojnih nepovoljnih društvenih okolnosti. Uprkos tome, Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu mladi se još uvek retko obraćaju kako bi se informisali o svojim pravima ili zatražili njihovu zaštitu.

Mladi sa smetnjama u razvoju i psihičkim oboljenjima u još su težem položaju. Štaviše: čak i psihološki problemi ponekad su dovoljni da mladi od strane vršnjaka, pa i šire zajednice, budu diskriminisani i izbegavani. Strah od toga da će biti negativno obeleženi svakako je jedan od glavnih razloga zašto se većina mladih ustručava da zatraži savet ili pomoć čak i u institucijama u kojima je ona lako dostupna, poput institucije zaštitnika građana. Međutim, uz nepovoljne društvene okolnosti i uslove života, apatiji mladih po pitanju aktivnog odnosa prema ostvarivanju sopstvenih prava doprinose i nedorečenosti u okviru institucionalnih sistema koji pružaju usluge i mladima sa psihološkim problemima, smetnjama u razvoju i psihičkim oboljenjima.

Opširnije...


Poslednja saopštenja


Najčitanije vesti


Medijski kutak