Please select your page

kodeks naslovnaUprkos tome što u godišnjim izveštajima Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana najmanje pritužbi ima na organe uprave AP Vojvodine i što dve trećine zaposlenih u pokrajinskoj administraciji tvrdi da su upoznati sa Kodeksom ponašanja u pokrajinskim organima, rezultati ankete ove institucije o njegovoj primeni i poštovanju, između ostalog, ukazuju i na to da u njihovom radu ima prostora za pojednostavljivanje procedura i efikasnije postupanje. Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman je stoga Izveštaj o rezultatima ove ankete sa preporukama uputio na adrese svih pokrajinskih organa uprave, organizacija i ustanova.

Sudeći prema odgovorima 130 zaposlenih, postavljenih i izabranih lica iz 32 pokrajinska organa, organizacije i ustanove, ukupna ocena rada pokrajinske administracije je četvorka. Tri četvrtine ispitanika tvrdi da su upoznati sa Kodeksom, dok jedna četvrtina tvrdi da sa njim nije u potpunosti upoznata. Na skali od jedan do pet, četvorkom su ocenjeni i neki od ključnih aspekata rada pokrajinskih organa uprave u odnosu na odredbe ovog Kodeksa. Polovina ispitanika četvorkom ocenjuje poštovanje njegovih pravila, kvalitet rada svojih koleginica i kolega u pokrajinskim organima, kao i celishodnost i efikasnosti postupanja ovih organa.

Opširnije...


YouthInfographics MentalHealth F copy-1Ovogodišnji Međunarodni dan mladih posvećen je njihovom mentalnom zdravlju i obeležava se pod sloganom „Mentalno zdravlje je važno“. Mladi u AP Vojvodini i Republici Srbiji već decenijama odrastaju pod uticajem brojnih nepovoljnih društvenih okolnosti. Uprkos tome, Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu mladi se još uvek retko obraćaju kako bi se informisali o svojim pravima ili zatražili njihovu zaštitu.

Mladi sa smetnjama u razvoju i psihičkim oboljenjima u još su težem položaju. Štaviše: čak i psihološki problemi ponekad su dovoljni da mladi od strane vršnjaka, pa i šire zajednice, budu diskriminisani i izbegavani. Strah od toga da će biti negativno obeleženi svakako je jedan od glavnih razloga zašto se većina mladih ustručava da zatraži savet ili pomoć čak i u institucijama u kojima je ona lako dostupna, poput institucije zaštitnika građana. Međutim, uz nepovoljne društvene okolnosti i uslove života, apatiji mladih po pitanju aktivnog odnosa prema ostvarivanju sopstvenih prava doprinose i nedorečenosti u okviru institucionalnih sistema koji pružaju usluge i mladima sa psihološkim problemima, smetnjama u razvoju i psihičkim oboljenjima.

Opširnije...


U prvih šest meseci ove godine u Srbiji je, prema podacima Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, identifikovano  86 žrtava trgovine ljudima. Imajući u vidu da se danas u Srbiji po prvi put obeležava Dan borbe protiv trgovine ljudima, Pokrajinski ombudsman želi da skrene pažnju javnosti na dve činjenice:

Prvo, trgovina ljudima predstavlja krivično delo kojim se dovode u pitanje fundamentalna ljudska prava i drugo, siromašne i zemlje sa visokom stopom nezaposlenosti, poput Srbije, pogodno su tlo za trgovinu ljudima. Najčešće žrtve ove trgovine su žene i deca, mada sve češće i muškarci postaju žrtve. 

I Pokrajinski ombudsman se u toku prošle godine u jednom predmetu bavio trgovinom ljudima. Nakon višemesečnog postupanja maloletna žrtva trgovine se vratila porodici i nastavila školovanje.

Opširnije...


Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman izražava zabrinutost povodom informacija sa sajta Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine u kojima se ove godine navodi da pripadnice i pripadnici romske nacionalne manjine prilikom konkurisanja za upis u srednje škole i na visoke strukovne škole i fakultete po osnovu posebnih mera uz prijavni formular treba da prilože i rešenje o upisu u posebni birački spisak.

Na osnovu ovlašćenja da prati prati primenu međunarodnih standarda iz oblasti ljudskih prava i prikuplja informacije o primeni zakona i drugih propisa iz oblasti ljudskih prava, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman je izvršio uvid u sadržaje na sajtu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i uočio da se u prijavnom formularu za upis studenata romske nacionalnosti primenom afirmativnih mera u srednje škole i na fakultete traži i prilaganje rešenja o upisu u poseban birački spisak. Na sajtu se navodi da je to rešenje potrebno priložiti kako bi učenici i studenti romske nacionalnosti dokazali da se izjašnjavaju kao pripadnici romske nacionalne manjine i da će, ukoliko kandidat ne poseduje navedeno rešenje, prijava biti odbačena kao nekomletna.

Opširnije...


mmp apvNajnovije istraživanje institucije Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana o lokalnim populacionim politikama pokazalo je da jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine ovom pitanju ne pristupaju strateški, uprkos tome što im propisi daju velika ovlašćenja u ovoj oblasti.

Značajno mesto u Programu demografskog razvoja AP Vojvodine zauzima deo koji se odnosi se na podsticanje jedinica lokalne samouprave na veću aktivnost u ovoj oblasti. Sa stanovišta položaja i uloge lokalne samouprave u političkom sistemu nema značajnijeg pitanja od neposrednog interesa za lokalno stanovništvo nego što je pitanje reprodukcije tog stanovništva. Mere populacione politike države su po svom karakteru opšte i sprovode se jedinstveno na celoj njenoj teritoriji. Ali, za populacionu politiku koja pretenduje da bude uspešna, važno je da bude dopunjena merama organa lokalne samouprave i finansirana lokalnim izvorima javnih prihoda. Otuda je lokalna samouprava taj činilac u društvu koji najbolje može prepoznati potrebe konkretnih roditelja i u okvirima svojih ovlašćenja i kompetencije aktivirati određene mehanizme kojima se te potrebe mogu zadovoljiti na najbolji mogući način“.

Opširnije...


Poslednja saopštenja


Brzi linkovi


Najčitanije vesti


Medijski kutak