Please select your page

saopstenje riv

Institucija Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana  ukazuje na činjenicu da u Gradu Novom Sadu postoje brojni napušteni građevinski objekti čije privođenje nameni nije moguće zbog dugotrajnih postupaka u vezi sa nerešenim imovinsko pravnim odnosima. Zbog lošeg stanja u kom se nalaze, ovi objekti predstavljaju opasnost po zdravlje i život građana.

Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu se 26. januara 2015. godine u ime Skupštine stanara nekoliko zgrada u Ulici Alekse Šantića obratio I. B. iz Novog Sada. Stanari se žale na to da su im ljudska prava ugrožena zbog toga što stanuju u blizini napuštenog i nebezbednog stambeno-poslovnog objekta. Objekat o kome je reč izgrađen je 1993. godine, ali ni do danas nije useljen, niti je u međuvremenu održavan. Osim što sa njega otpadaju delovi fasade i time narušavaju bezbednost građana, ovaj objekat se koristi i kao javni toalet, usled čega dolazi do izlivanja otpadnih sadržaja na javnu površinu. U objektu se nakupila i znatna količina smeća, praktično mala deponija, sa koje se šire neprijatni mirisi, a koja predstavlja i mogući izvor zaraze. Oko objekta se nalaze otvoreni, nezaštićeni šahtovi koji predstavljaju opasnost za sve prolaznike, a naročito za decu koja pohađaju registrovanu predškolsku ustanovu u njegovoj neposrednoj blizini.

Opširnije...


saopstenje riv

Povodom medijskih napisa da je u JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad, prilikom obeležavanja Bogajavljenja, u prisustvu pojedinih gradskih funkcionera, osveštana voda gradskog vodovoda, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman smatra svojom obavezom da reaguje i upozori na neprimereno ponašanje uprave preduzeća.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman podseća da je Republika Srbija Ustavom definisana kao svetovna država u kojoj su država i crkve odvojene, te da je ovakvo ponašanje JKP „Vodovod i kanalizacija“ u suprotnosti sa jednim od osnovnih načela Ustava.

Neprimereno je da  javno preduzeće, kao vršilac javnih ovlašćenja, obeležava verske praznike i time dovodi u pitanje ustavne principe.  

Opširnije...


medj.dan.lj.pr.2014Desetog decembra 1948. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima. Danas, 66. godina nakon usvajanja, pojedini članovi ove deklaracije deluju kao utopija.

Takvom, utopijskom karakteru deklaracije doprinose brojni i nerešeni problemi, koji, poput nezaposlenosti, korupcije ili diskriminacije slabe poverenje u institucije, generišu siromaštvo i nejednakost, dovode u pitanje pravičnostsocijalnih aranžamana, uzrokuju tenzije, pogoduju nasilju, cementiraju rodne podele i otežavaju ostvarivanje, pre svega, socio-ekonomskih prava.

Posledice ovih problema  najviše osećaju oni najranjiviji – deca, žene, stari i, u slučaju nezaposlenosti, mlađi od 30 i stariji od 50 godina.

Opširnije...


Md Osi 2014Poštovanje prava osoba sa invaliditetom je od suštinskog značaja za poboljšanje njihovog položaja u društvu. Osobe sa invaliditetom su posebno osetljiva grupa i suočava se sa mnogobrojnim problemima u svakodnevnom životu, koje se ogledaju u fizičkim i socijalnim preprekama, kao što su predrasude u stavovima prema invalidnosti. Predrasude i stereotipi prema osobama sa invaliditetom dovode do diskriminacije, kojom su naročito pogođene žene sa invaliditetom, dvostruko marginalizovane zbog svog rodnog identiteta.

Glavni problemi osoba sa invaliditetom jesu neodgovarajući uslovi života, visoka stopa nezaposlenosti, siromaštvo, socijalna nevidljivost i izolacija, nepristupačnost, kako organa državne uprave, tako i kulturnih, zdravstvenih i institucija socijalne zaštite, javnog prevoza, informacija i informacionih tehnologijama.

Opširnije...


gender violence 1200x630 engNasilje nad ženama i devojčicama predstavlja najčešći oblik kršenja ljudskih prava, na šta upozoravaju podaci o tome da je svaka treća žena u svetu, ali i u našoj zemlji prebijena, prisiljena na seksualni odnos, ili je doživela neki vid zlostavljanja, a nasilnik je najčešće muškarac iz bliskog okruženja. Policija primi više od 20 hiljada prijava, a centri za socijalni rad registruju više od 9 hiljada žrtava nasilja u porodici. Prema nepotpunim podacima Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana, u Vojvodini je tokom prošle godine policija intervenisala u više od četiri  hiljade slučajeva nasilja u porodici u kojima su najčešće žrtve bile žene, a počinioci njihovi sadašnji ili bivši partneri. Nažalost, i ove godine u porodičnom nasilju ubijeno je više desetina žena.

Opširnije...


Poslednja saopštenja


Brzi linkovi


Najčitanije vesti


Medijski kutak