Please select your page

Aniko Muškinja Hajnrih, pokrajinska ombudsmanka, predala je danas godišnji izveštaj Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za 2014. godinu Ištvanu Pastoru, predsedniku Skupštine AP Vojvodine.  

Prema Pokrajinskoj skupštinskoj odluci o Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu, Pokrajinski ombudsman, najkasnije do 31. marta, podnosi Skupštini redovan godišnji izveštaj u kome se navode podaci o aktivnostima u prethodnoj godini, podaci o uočenim nedostacima u radu organa uprave, daje opšta ocena rada organa uprave sa stanovišta primene propisa, kao i predlozi za poboljšanje položaja građana u odnosu na organe uprave. Izveštaj sadrži i posebne delove za oblasti prava nacionalnih manjina, prava deteta i prava po osnovu ravnopravnosti polova.

Izveštaj, takođe, sadrži i podatke o broju i strukturi pritužbi, uočene propuste i preporuke za njihovo otklanjanje, kao i kritike i pohvale pojedinim organima uprave i funkcionerima.

Na zahtev ombudsmana, Skupština AP Vojvodine će na jednoj od idućih sednica raspravljati o izveštaju.

Izveštaj Pokrajinskog zaštitnika građana  - ombudsmana za 2014. godinu možete preuzeti ovde.


beijing20Osnaživanje žena je osnaživanje čovečanstva – učinite ga vidljivim slogan je Ujedinjenih nacija pod kojim ove godine obeležava 8. mart - Međunarodni dan žena i poručuje da je moguć svet u kome svaka žena i devojčica može da bira – da učestvuje u politici, dobije obrazovanje, ima prihode i živi u društvu bez nasilja i diskriminacije. Tim povodom generalni sekretar ove međunarodne organizacije Ban Ki Mun naglasio je da ravnopravnost polova i osnaživanje žena moraju biti prioritet razvoja posle 2015. godine da bi svet bio istinski preobražen. Svet nikada neće ostvariti 100 odsto svojih ciljeva ukoliko polovina stanovništva ne može da ostvari svoj pun potencijal.

Zbog toga je važno naglasiti ovom prilikom da se, uprkos značajnom napretku, ekonomska neravnopravnost žena još nalazi u samom korenu svih drugih oblika kršenja prava žena na  osnovu pola, njihovog bračnog i porodičnog statusa i materinstva.

Ekonomski položaj ogromnog broja žena je loš, a dugotrajna ekonomska kriza dodatno je povećala njihovu ekonomsku neravnopravnost. Nezaposlenost žena veća je nego nezaposlenost  muškaraca. Žene imaju slabiju kontrolu nad vlasništvom i resursima društva i češće su zastupljene u neformalnim vidovima zapošljavanja sa nižim zaradama, a više vremena troše na neplaćenim poslovima. Diskriminacija je naročito izražena prema trudnicama i porodiljama, koje se teže zapošljavaju i lakše ostaju bez posla. Uočeno je da poslodavci ne poštuju obaveze da prijavljuju zaposlene  na osiguranje i ne uplaćuju doprinose. Zaposlene žene često su izložene vređanju, pa i pretnjama i ucenama na radnom mestu. Previše devojaka i žena su meta nasilja u porodici i drugih oblika nasilja koje opterećuju ne samo pojedinke, nego oštećuju čitavo društvo. Na sve ove pojave institucija Pokrajinskog ombudsmana ukazuje godinama i traži od nadležnih organa da preduzimaju odgovarajuće mere za zaštitu žena, poziva na poštovanje propisa i Zakona o ravnopravnosti polova.

Opširnije...


28.08.13 St Moravica Otthon 005Poslednja poseta Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana Domu za lica ometena u razvoju „Othon” u Staroj Moravici pokazala je da se smrtnost korisnika i korisnica tokom poslednjih godina povećala. Pojedini korisnici u izolaciji borave još od 2011. godine, bez izgleda ili jasne namere nadležnih da se njihova situacija u dogledno vreme promeni. 

Korisnici Doma uglavnom su osobe koje nemaju porodicu ili se porodica o njima iz nekog razloga ne stara. Povod poslednje posete zamenika pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana  Stevana Arambašića „Othonu” bilo je sticanje uvida u trenutno zdravstveno stanje korisnika M. T. koji se od 2011. godine nalazi u trajnoj izolaciji i u vezi sa kojim je u toku postupak lišenja poslovne sposobnosti. Ovaj korisnik praktično već petu godinu živi potpuno izolovan u nehumanim uslovima, u sobi bez tekuće vode i sanitarnog čvora na čijim vratima i prozorima su rešetke. Uprkos preporukama da sa M. T. treba raditi timski i intenzivno kako bi se socijalizovao i vratio u kolektiv, u Domu tvrde da individualne aktivnosti sa njim nije bilo moguće realizovati usled nedovoljnog broja zaposlenih. S obzirom na dužinu perioda provedenog u izolaciji i njegovo trenutno psihičko stanje, rukovodstvo Doma jedinim rešenjem u cilju adekvatnog lečenja i zaštite ovog korisnika vidi njegov premeštaj u drugu ustanovu, odnosno bolnicu.

Opširnije...


fb square safer internet daySutra, 10. februara, obeležava se Dan bezbednog interneta pod sloganom „Stvorimo bolji internet zajedno“. Situacija u oblasti zaštite dece od nasilja na internetu u Srbiji je i dalje veoma nepovoljna, jer je broj slučajeva nasilja na internetu u konstantnom porastu, posebno među najmlađom grupom korisnika interneta.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman podseća da je 2013. godine, u okviru regionalnog projekta uz podršku organizacije Save the Children International, sproveo istraživanje pod nazivom „Eksploatacija dece na internetu“. Rezultati ovog istraživanja pokazali su da nijedan pravni akt, odnosno strateški dokument na nacionalnom nivou ne prepoznaje niti definiše eksploataciju dece putem informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) kao poseban vid zlostavljanja, nasilja i/ili zloupotrebe dece. Nadležni izvršni organi ovoj temi pristupaju prvenstveno sa kriminološkog aspekta, te su u postupanju u vezi sa ovim problemom više usmereni na kažnjavanje počinilaca krivičnog dela eksploatacije dece koji su pri tome koristili i IKT i suzbijanje ove pojave nakon što se ona već dogodila, nego na njenu prevenciju putem informisanja dece i odraslih i edukacija o pravilnom korišćenju IKT i odgovarajućoj preventivnoj zaštiti.

Opširnije...


saopstenje rivTvrdnja o navodnoj izjavi zamenice pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana Eve Vukašinović objavljena u jučerašnjem tekstu na portalu na mađarskom jeziku „Vajdašag ma” koji izveštava o konferenciji za štampu DZVM-a, a koji je danas kao izvor poslužio i za tekst na portalu 021, nije istinita.  U tekstu se potpuno neosnovano tvrdi da je zamenica ombudsmana navodno izjavila, odnosno skrenula pažnju na to da Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine koristi budžetska sredstva bez formalnog i pravnog osnova.

Zamenica Vukašinović je 22. januara 2015. godine započela sa posetama nacionalnim savetima nacionalnih manjina čiji pripadnici žive na teritoriji AP Vojvodine. Istog dana je posetila Nacionalne savete rumunske i slovačke nacionalne manjine, a o čemu su informisani i mediji i javnost.  U zvaničnom tekstu institucije o ovom događaju navodi se da „ključni problemi sa kojima se nacionalni saveti susreću u svom radu proizlaze iz činjenice da oni nisu prepoznati u drugim zakonima koji se neposredno ili posredno tiču ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina. Nacionalni saveti formalnopravno nisu ni državne institucije, ni organi uprave, ni udruženja građana, a vrše javna ovlašćenja i korisnici su budžetskih sredstava. Sa tim u vezi nameće se pitanje planiranja i sprovođenja aktivnosti nacionalnih saveta budući da se sredstva iz budžeta isplaćuju neredovno i sa zakašnjenjem.”

Opširnije...


Poslednja saopštenja


Brzi linkovi


Najčitanije vesti


Medijski kutak