Please select your page

Фото

Ништа нас више, као припаднике човечанства, не уједињује као жеља за животом у здрављу. Када се јави потреба за оздрављењем, ништа друго више није важно, ни боја коже, ни пол, ни национална припадност, ни друштвено порекло, ни имовно стање, ни политичко или друго уверење.

Из овог разлога и све носиоце друштвених промена треба да води највиши заједнички интерес свих ка непрестаном подизању стандарда који омогућава физичко, ментално и социјално благостање. Управо зато Покрајински заштитник грађана ће у 2018.години нарочито пратити ефекте афирмативних мера са чијом применом су одговорни органи и установе Аутономне покрајине Војводине започели кроз финансијско улагање у здравствени систем и организовање здравствених служби са циљем изналажења ефикасних и целисходних начина остварења права на здравствену заштиту.

Од обележавања првог Светског дана здравља - 7. априла, и поред развоја система здравствене заштите и достигнућа савремене медицине, тема под којом је те давне 1950. године овај значајан датум обележен – Упознајте свој здравствени систем (Know your Health Services), чини се једнако актуелна и данас. И 68 година касније, омбудсман препознаје неинформисаност, непознавање права и обавеза, као корен проблема у овој области. Ова мањкавост постоји код корисника здравствене заштите, али и на страни здравствене службе.

Пацијент има право на доступну, благовремену и квалитетну здравствену заштиту, у складу са својим здравственим стањем и утврђеним стручним стандардима, а у границама материјалних могућности система здравствене заштите. Ово укључује право на заказивање прегледа, дијагностичких процедура, као и других медицинских мера и поступака у најкраћем могућем року.

Мада су поменути рокови конкретизовани, те институти и механизми остваривања права, као и супсидијарни методи које је доносилац прописа сјајно осмислио као екстензивни и корективни елемент остварења здравствене заштите, и даље у служби реалистичког оквира „у границама материјалних могућности система здравствене заштите“, детаљно су прописани и разрађени, па ипак доступност здравствене заштите данас није на задовољавајућем нивоу.

Резултате истраживања о овом аспекту остваривања права на здравствену заштиту, Покрајински заштитник грађана недавно је објавио, те користи прилику да Светски дан здравља обележи тако што ће поново позвати све учеснике у здравственој заштити – здравствену службу, организацију за здравствено осигурање, органе, установе и организације Републике Србије, АП Војводине и јединица локалне самоуправе, али и остале актере друштвене бриге за јавно здравље, као што су средства јавног информисања, удружења грађана, стручна јавност и појединци, да се упознају са садржином извештаја како би своја знања, вештине и активности адекватно усмерили на постизање ефикасније примене законом утврђеног права на информисање пацијента о здравственој служби и начину како да је користи, те на заштиту и унапређење поштовања начела јавности које се остварује правом осигураних лица на све врсте информација у вези са правима из обавезног здравственог осигурања и поступцима за остваривање тих права.


8 март

И овогодишњи Међународни дан жена дочекујемо без новог закона о родној равноправности, али зато суочени са новим и веома забрињавајућим таласом насиља. Од почетка године до данас у Србији је убијено девет жена.

Насиље над женама само је један од проблема на који Покрајински омбудсман годинама фокусира пажњу јавности. Поред овог, постоји и низ других проблема које треба енергично решавати, као што су неједнакост у зарадама за једнаки рад, асиметрија у власничким правима, недовољна заступљеност жена у извршној власти, условљавање права, сексизам, дискриминација и други.

По мишљењу Покрајинског омбудсмана, на Међународни дан жена треба подсећати због његовог еманципаторског садржаја. Захтеви које су испостављале жене никада се нису сводили само на економска права - на боље радне услове, краће радно време и веће плате, него и на право гласа. И не само на права жена, него и на забрану експлоатације дечијег рада. Солидарност на коју су се позивале жене у борби за своја, али и права других потиснутих и маргинализованих група, једна је од претпоставки успешне борбе за родну равноправност.

Идеја да су сва људска бића једнака у достојанству и људским правима значи да свако од нас може допринети унапређењу једнакости. А како личности из света филма, музике и спорта могу допринети родној равноправности говориће се данас у Југословенској кинотеци, на скупу којим симболички започиње реализација пројекта „Кључни кораци ка родној равноправности“.

Скупу ће присуствовати и Снежана Кнежевић, заменица покрајинског омбудсмана за равноправност полова, а присутнима ће се обратити Зорана Михајловић, потпредседница Владе Србије и председница Координационог тела за родну равноправност, Јадранка Јоксимовић, министарка за европске интеграције, Сем Фабрици, шеф Делегације ЕУ у Србији и Сабин Фрејзер, заменица регионалне директорке УН Wомен из Инстанбула.


Фотографија 1

Анико Ширкова, заменица покрајинског заштитника грађана - омбудсмана и Јагода Вјештица, саветница, обишле су јуче два приватна старачка дома - Вилу Анкора на Палићу и Вилу Анкора 1 у Суботици.

Дом на Палићу спада међу домове високог стандарда и регистрован је као установа социјално-здравствене заштите. У разговору са Ливијом Биро, директорицом дома, истакнуто је да потребе за домским смештајем расту и да већ сада превазилазе расположиве капацитете.

У оба дома тренутно је смештено преко шездесет корисника услуга – у дому на Палићу 48, а у дому у Суботици 20 корисника. На потребу за проширењем капацитета утиче неколико чињеница, а пре свега старење становништва Војводине. С друге стране, у оба дома бораве лица чији се чланови породица налазе на раду у иностранству. Смештај у дому се показује као добро решење за запослене изван државних граница, нарочито када домови у које смештају своје родитеље или старије чланове домаћинства пружају квалитетну услугу и сву потребну негу.

Оба дома имају и успешну међународну сарадњу са сличним установама у Мађарској и Хрватској.

Посетама домовима на Палићу и Суботици Покрајински заштитник грађана – омбудсман је започео серију обилазака приватних домова за старе на територији Војводине.


Међународни дан људских права

На данашњи дан, пре 69 година, Генерална скупштина Уједињених нација усвојила је Универзалну декларацију о људским правима. Две године касније, Уједињене нације су 10. децембар прогласиле Међународним даном људских права.

На основу поменуте Декларације, временом су доношени и други, како регионални, тако и универзални правни документи, помоћу којих је изграђиван савремени систем заштите људских права.

Поједини чланови Универзалне декларације звуче утопијски и данас, баш као и у години њиховог усвајања. Подсећамо, на пример, на члан 23. став 1. у коме се каже да "свако, без икакве разлике, има право на једнаку плату за једнаки рад". Постављамо питање – колико жена у Србији данас може рећи да је у платама у потпуности изједначено са својим мушким колегама?

Као чланица Уједињених нација, Република Србија настоји да обезбеди поштовање и ефикасну заштиту људских права, да унапреди права националних мањина, деце и особа са инвалидитетом, да допринесе остваривању родне равноправности, спречи насиље у породици, онемогући трговину људима, да осигура унутрашњи мир, стабилност и пристојан живот грађанима, да унапреди односе са суседима и што више се приближи чланству у Европској унији. У том смислу треба и поздравити најаву отварања нових преговарачких поглавља.

Универзална декларација о људским правима слови као један од најплеменитијих докумената о људским правима. Усвојена далеке 1948. године, три године након завршетка Другог светског рата, она је израз наде и племенитих уверења да је могућ свет у коме ће људи бити слободни, људска права ефикасно заштићена, а мушкарци и жене у потпуности равноправни. У супротном, свету прети опасност да поново потоне у варварство.

Установљен у циљу заштите људских права и слобода, Покрајински заштитник грађана – омбудсман позива грађане и грађанке да следе дух Универзалне декларације и "једни према другима поступају у духу братства", а доносиоце одлука да поштовање људских права држе високо на листи својих приоритета и својим понашањем потврде да се "сва људска бића рађају слободна и једнака у достојанству и правима".


У духу овогодишњег гесла УНИЦЕФ-а поводом 20. новембра, Светског дана детета: #ДецаПреузимају (#KidsTakeover), деци широм света биће омогућено да симболично узму водећу реч као равноправни учесници у одлучивању о својим људским правима у најважнијим установама и другим институцијама дневног политичког и друштвеног живота. Иступајући пре свега у име својих вршњака који немају могућности да се нормално школују, лече, па и хране, облаче и играју, ученици основних школа са територије Војводине сешће у клупе покрајинских посланика.

Полазећи од става да су потпуна заштита и унапређење права детета могући тек уз обезбеђивање смисленог и активног укључивања деце у све аспекте друштвеног живота, Покрајински заштитник грађана – омбудсман у 2017. години започео је реализацију едукативних активности у војвођанским основним школама. У њима је до сада учествовало око 200 ученица и ученика четвртих разреда у девет основних школа који су имали прилику да сазнају више о својим правима, одговорностима и обавезама деце и одраслих у контексту заштите права детета и могућностима активнијег учешћа у остваривању, заштити и унапређењу сопствених права. Ученици су том приликом износили и своја виђења окружења у ком живе и одрастају, свој поглед на права детета и проблеме које их тиште.

Желећи да приближи широј јавности дечје виђење света и њихов поглед на теме из области права детета, Покрајински заштитник грађана – омбудсман ће поводом Светског дана детета, организовати изложбу ликовних и литерарних радова ученика који су учествовали у поменутим едукативним активностима. Изложба ученичких радова под називом „ОПРАВЉЕНИ СВЕТ” биће отворена у среду, 22. новембра 2017. године у 11 часова у Скупштини АП Војводине. Истовремено, у циљу бољег упознавања ученика са смислом и начином рада места на ком се доносе важне одлуке у Покрајини, као и њиховог подстицања на активнији приступ заштити и унапређењу својих права, Покрајински омбудсман ће дан отварања изложбе искористити и за симулацију рада скупштине са ученицима. Током ове симулације, ученицима ће бити презентовани закључци и запажања Покрајинског омбудсмана до којих је дошао у разговору с ученицима, а они ће имати прилику да ова запажања допуне и да изгласају своје закључке. У програму ће наступити и Дечји хор АКУДУНС „Соња Маринковић“, а ученици ИВ 1 одељења ОШ „Свети Сава” из Житишта извешће и једну представу.

Покрајински омбудсман, у складу с Конвенцијом УН о правима детета, жели да подстиче активно учешће деце у друштвеном животу које је неопходно како за њихов лични развој, развој самопоуздања и друштвених вештина, тако и за допринос развоју грађанског  друштва и развоју друштвене одговорности. На тај начин деца уче начине на које могу да допринесу својој заједници, како да сама буду одговорна, али и како да утичу на доносиоце одлука и власт даи они буду одговорнији. Због тога ће Покрајински омбудсман проширити активности едукације деце, младих, али и стручњака из различитих области друштвеног и јавног живота, доносиоце одлука, представнике локалних и покрајинских власти о правима детета. Истовремено, планирано је и иницирање и развијање сарадње са ученичким парламентима војвођанских основних и средњих школа, формирање Дечјег савета Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, као и подстицање успостављања сличних тела на нивоу јединица локалне самоуправе у АП Војводини. Имајући то у виду, већ следећа активност омбудсмана у новембру биће својеврсни „час о људским правима”, који ће се одржати у Гимназији „Светозар Марковић” у Новом Саду. Том приликом гимназијалци ће се упознати са концептом дечијих и људских права, као и са нормативним, институционалним и функционалним оквирима њиховог остваривања и заштите. Младима ће бити указано начине на које и сами могу учествовати у разговорима и активностима у вези са питањима која се тичу права детета и тиме обезбедили поштовање сопственог права на партиципацију, једног од четири основна принципа Конвенције о правима детета, на чијој примени надлежни Комитет УН посебно инсистира.

Светски дан детета, 20. новембар, обележава се на дан када је, на Генералној скупштини УН 1989. године, усвојена Конвенција о правима детета, документ у којем су на једном месту обухваћена сва дечја људска права. Уз право на живот, опстанак и развој, право на заштиту од дискриминације, те најбољи интерес детета, Конвенција издиже право детета на партиципацију на ниво принципа без чијег остварења није могућа адекаватна заштита свих других права. Бројним промотивним активностима широм света овај датум обележава се како би се скренула пажња на специфичност детињства, као и на посебност и потенцијал сваког детета.

Фотографија: Интернет


Последња саопштења


Брзи линкови


Најчитаније вести


Медијски кутак