Please select your page

Причајте са вашом децомПретходних месец дана вирус корона унео је неочекиване и интензивне промене у животе деце и породица, а за многе и осећај несигурности и осећања забринутости, туге, страха. Осим бриге за здравље чланова породице, смањење физичких контаката, ограничена могућност кретања, промене у радним у школским обавезама и активностима, финансијска неизвесност, а за неке и организација посла, доносе додатни стрес и захтевају велика прилагођавања.

Оправдани захтеви медицинске струке за прилагођавањем  у свим сегментима друштвеног и приватног живота посебно могу оптеретити породице и децу која живе у отежаним економским и материјалним условима, као и породице са хронично и тешко болесним члановима, особама са инвалидитетом и менталним сметњама, децу која живе у колективном смештају и хранитељским породицама и којој може бити отежано да остварују контакте са биолошком породицом, децу која трпе насиље, злостављање и занемаривање или сведоче насиљу у породици. Здравствени радници, полицајци и сви они који ових дана предњаче у заштити живота и здравља становништва, не само да су у већем здравственом ризику већ су суочени и са тим да мање времена проводе са својом децом и породицама, што и њиховој деци и породицама може причињавати више бриге и створити потребу за додатном емотивном, па и друштвеном подршком.

Неспорно је то да деца будно посматрају своје окружење, осећају и реагују на унутрашња стања својих родитеља или старатеља. Покрајински заштитник грађана – омбудсман жели да подржи родитеље и старатеље у налажењу начина да очувају и оснаже личне капацитете за бригу о себи и другима, да остану повезани са социјалном подршком и имају разумевања и саосећање за своја емоционална стања и потребе. Стога, користи ову прилику да укаже на значај партиципације деце, једног од четири основна принципа Конвенције Уједињених нација о правима детета, у суочавању са великим изазовима ових дана и превладавању стреса, забринутости, осећаја несигурности и немоћи код деце.

Одрасли се понекад плаше и брину како да разговарају с децом о нечему што је важно, али непријатно или застрашујуће, колико информација да поделе, како да их саопште. Информације и разговор с дететом свакако да треба да буду прилагођени узрасту, способностима и зрелости детета, а истините и адекватне информације за децу могу бити извор сигурности и олакшати им сналажење у изазовним ситуацијама. Значајно је да деца имају обезбеђен простор, прилику и дозволу да постављају питања и разговарају о својим проблемима. Благовремено  објављене књиге, презентације, видео материјали и текстови о вирусу Корона прилагођени су различитим узрастима деце, а Покрајински заштитник грађана – омбудсман уверен је да је већина родитеља и старатеља упутила децу на њих и заједно с њима испратила ове садржаје. Ипак, претерано излагање појединим медијским садржајима, вестима и разговорима одраслих о пандемији могу бити врло стресни за децу и овакве садржаје треба ограничити и контролисати њихов приступ деци.

Када су деца укључена у активности породице и заједнице и препознају своју активну улогу у помагању себи, породици, заједници, то доприноси њиховом осећају сигурности и самоефикасности у околностима када су страх и неизвесност умногоме присутни. За млађу децу сам чин прања руку ових дана може значити велики допринос заштити здравља других људи, а не само бригу о личној хигијени. Укључивање деце у свакодневне рутине у породици, као што су припреме оброка, одржавање хигијене простора, планирање времена, избор начина заједничког провођења времена, такође доприносе њиховом осећају припадања, значаја, повезивања. Старија деца могу и да волонтирају у заједници, да помогну старијима у комшилуку, па је сад прилика да учимо децу хуманости и солидарности и томе како бригом о себи штитимо и друге који су можда и осетљивији од нас, да чинимо добро једни за друге. Млади који се организују на добровољној основи да помажу свима онима којима је подршка неопходна у време пандемије сигурно је да су отворили нову страницу у волонтерским активностима и позитиван су пример нашој деци али и одраслима.

Поздрављајући иницијативу и активности јавних установа,  организација Црвеног крста и многих других социјално одговорних удружења и професионалаца, који нуде психолошку и друге видове подршке у тренутној ситуацији деци и одраслима, Покрајински заштитник грађана - омбудсман упућује на њихове ресурсе које сматра корисним и значајним деци, родитељима, пружаоцима услуга, помагачима и свима онима који препознају да им је потребна подршка за јачање личне отпорности, уз пуно уважавање препорука стручњака.

Деца и пандемија

Фото: Светска здравствена организација


Међународни дан РомаМеђународни дан Рома службено је проглашен 1990. године у месту Сероцку у Пољској, на четвртом Светском ромском конгресу Међународне ромске уније, у знак сећања на први одржани Светски ромски конгрес у Лондону 1971. године. 8. април је дан када се прославља ромска култура, али и прилика да се подиже свест јавности о проблемима са којима се Роми суочавају.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман указује на то да су припадници ромске заједнице и даље најмаргинализованија група у нашем друштву. У економском и социјалном погледу и даље су више угрожени него остали део становништва, а у решавању проблема са којима се суочавају неопходна им је помоћ целе заједнице.

У Србији су видљиви помаци на законодавном, институционалном и образовном плану у том смислу, као и настојање да се унапреди положај Рома, али у пракси се и даље сусрећемо са предрасудама и отежаном интеграцијом ове популације у друштвене токове. Основни услов за помак у правцу унапређења положаја Рома је сузбијање стереотипа и свега онога што представља ограничавајући фактор у области образовања, систему здравствене и социјалне заштите, запошљавању и др. У области здравства и права на здравље та помоћ им је данас потребнија него икад. У време епидемије корона вируса Роми представљају посебно осетљиву и ризичну заједницу. Један део њих живи и даље у неусловним насељима, без воде, канализације и струје, често и без потребних средстава за одржавање хигијене. Самим тим Роми су више од других изложени ризицима.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман подржава све надлежне субјекте јер улажу изузетне напоре како би се здравље припадника ромске мањине заштитило као и свих других грађана, и наглашава да се и у овим тешким данима мора обезбедити помоћ у основним животним намирницама, али и хигијенским средствима преко потребним за одржавање здравља сваког појединца и спречавања ширења заразе.

Покрајински омбудсман уједно апелује и на саме припаднике ромске мањине да буду максимално посвећени очувању свог и здравља своје породице, да се понашају одговорно и да се у бризи за сопствену, као и за добробит својих познаника, комшија и суграђана, ослањају на савете стручњака.


Светски дан здрављаМеђународни дан здравља 7. април, који се ове године обележава у јеку пандемије Корона вируса, посвећен је медицинским и патронажним сестрама и подсећању светских лидера на критичну улогу које ове професије имају за одржавање светског здравља. Наиме, Светска здравствена организација прогласила је 2020. годину Међународном годином медицинских и патронажних сестара у намери да истакне значај ових здравствених радника који раде на свим нивоима здравствених система у разним окружењима и околностима и чија је улога незаменљива и кључна за обезбеђивање здравствене заштите свима.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман овим поводом жели да искаже захвалност здравственим радницима и свима онима који су у првим линијама одговора на тренутну пандемију. Пандемија вируса COVID19 последњих месеци учинила је очигледном потребу за већим улагањем у системе здравствене заштите широм света и пружањем подршке и дужног поштовања здравственим радницима и особљу здравствених установа. Значај болница у овој ситуацији је изузетан, али без ангажовања и деловање најшире заједнице и примарног нивоа здравствене заштите нисмо у могућности да на адекватан начин одговоримо на потребу за здравственом заштитом становништва. Стога, Покрајински заштитник грађана – омбудсман подржава државне органе, организације цивилног друштва, привреднике и све грађане да заједничким и солидарним акцијама помогну здравственим радницима у настојањима да штитимо здравље у време пандемије. Најмање што свако од нас може да учини јесте да се придржава препоручених основних смерница у вези с одржавањем личне хигијене, простора, избегавањем физичких контаката с другима, да брине о сопственом, али и здрављу чланова своје породице, својих радника и радница, житеља и суграђана и суграђанки у својим локалним заједницама.

Све неједнакости у друштву, а посебно оне које се односе на здравље становништва, у тренутној ситуацији још више долазе до изражаја, а пандемија у већој мери погађа осетљивије групе којима припадају особе које живе у социо-економски тежим околностима, старији, хронично и тешко болесни, особе с менталним тешкоћама, деца, особе са инвалидитетом. Покрајински заштитник грађана – омбудсман жели да придода томе и чињеницу да подаци Светске здравствене организације показују да 70 одсто здравствених и социјалних радника чине жене, а велики број њих су управо медицинске и патронажне сестре, и да укаже на то да у ванредним околностима каква је тренутна пандемија, и родна неравноправност долази до изражаја, а мера у којој је она заступљена умногоме утиче на то како ћемо одговорити на кризну ситуацију.

Ово је тренутак да разумемо коначно да смо у свим околностима заштићени онолико колико је заштићен наш најслабији члан и да је истински напредак друштва и заједнице могућ једино онда када су сваком члану заједнице доступни правда, достојанствен живот и остваривање људских права. Лична одговорност за здравствену безбедност свих нас данас је можда и најважније средство у борби за очување глобалног здравља, а увид у то да смо сви повезани, да наши животи утичу једни на друге и да смо сви изложени ризику показује нам пут којим је нужно да идемо уколико желимо бољу будућност за све, а то је пут друштвене солидарности и заједништва.

Заштита здравља одговорност је свих нас и Покрајински заштитник грађана – омбудсман апелује још једанпут на сваког појединачно да у складу са својим могућностима и одговорностима предузме све како бисмо се као заједница заштитили у тренутним околностима. Тиме што штитимо себе, шаљемо поруку потпуне подршке здравственим радницима који су у овим данима у највећој мери изложени ризику обављајући свој посао да брину о нама и штите наше здравље. Оно што нам, без сумње, предстоји, будући да је реч о планетарном проблему, јесте потреба да на националним и на међународном нивоу, размотримо ниво и начин на који су структуирани системи здравствене заштите и потреба да овај систем учинимо једним од приоритетних области улагања и инвестирања, јер без квалитетне здравствене заштите не можемо очекивати ни градити друштвени и економски бољитак.

Одлука да се 7. април обележава као Светски дан здравља донета је на Првој скупштини Светске здравствене организације која је одржана 1948. године у Женеви, а од 1950. године, Светска здравствена организација и друге институције сваке године организују различита међународна, регионална и локална дешавања са фокусом на одређену тему. Благостања, општег и појединачног здравља и правде не може бити без хуманости и међусобне одговорности једних за друге.


Посета Геронтолоском центру у Новом Саду

Фото: Архива Покрајинског заштитника грађана  - омбудсмана

Покрајински заштитник грађана - омбудсман је са задовољством примио вест да у геронтолошким центрима и старачким домовима на територији АП Војводине нема оболелих од корона вируса. 

Покрајински омбудсман континуирано врши обилазак геронтолошких центара и старачких домова на територији АП Војводине и његов је налаз да су услуге у поменутим установама на високом нивоу, да се прописи поштују, да запослени савесно испуњавају своје радне задатке и да надлежни државни органи улажу велике напоре да обезбеде што боље услове за функционисање тих установа. Да је тај утисак исправан и оправдан, доказују и извештаји да на територији АП Војводине у старачким домовима није забележен ниједан корисник оболео од корона вируса.

Покрајински омбудсман користи прилику да укаже и на солидарност коју су показали одређени привредни субјекти, тако што су старачким домовима и геронтолошким центрима донирали средства за набавку заштитног и дезинфекционог материјала или су им исти сами набављали.

Покрајински омбудсман позива грађане да се доследно  придржавају прописаних мера заштите од корона вируса, да се са обзирношћу односе једни са другима и да буду солидарни са свима којима је потребна помоћ и подршка.

Посета Геронтолоском центру у Новом Саду

Фото: Архива Покрајинског заштитника грађана  - омбудсмана


Издржавање-одговорност-солидарностПокрајински заштитник грађана – омбудсман је током фебруара и марта 2020. године започео расправе о проблему недавања издржавања и друштвеној солидарности.

Реч је о веома важном проблему који се тиче најбољег интереса детета, али и старијих особа, али и дужности свих оних који обавезу издржавања имају, те функционисања правног система и остваривања друштвене солидарности.

Последице недавања издржавања нарочито погађају најмлађе. У питању је грубо занемаривање дужности родитеља, старатеља, усвојилаца и др. што за последицу може имати и губитак родитељског права. Недавање издржавања је, међутим, важно и када су у питању и друга, а посебно старија лица, којима је из различитих разлога потребно туђе издржавање, помоћ и подршка.

Постоји још једна димензија овог проблема на коју Омбудсман жели да скрене пажњу. Наиме, дужност је и обавеза свих органа да испуњавају своје уставом и законом прописане надлежности. Имајући у виду да је у Републици Србији, због пандемије корона вируса, проглашено ванредно стање, Покрајински омбудсман жели да нагласи да ванредно стање никоме не може бити изговор да своје дужности занемарују и игноришу, а то се не односи само на државне органе, него и на лица која су законом или судском одлуком обавезана да дају издржавање, помажу и буду солидарни.

Питање издржавања немоћних, деце као и старијих особа, је и питање друштвене солидарности. То питање поред правне, има и снажну хуману димензију. У ванредним стањима, као и у драматичним кризним ситуацијама, питање солидарности се актуализује зато што су тада у питању доведена нека важна правна и морална добра. У овом случају добробит деце и старих пре свега, уз пуно поштовање мера, превенције и заштите у вези са ванредним стањем. Хуманост и повећан степен одговорности за све оне којима је неопходно дати издржавање налазе се  пред испитом. #ОстаниКодКуће!

Потпуно свестан и ситуације у којој се налазимо, и важности проблема недавања издржавања, Покрајински омбудсман апелује на све органе и појединце да своје обавезе испуњавају савесно, одговорно и континуирано, јер од тога како ће(мо) се понашати зависе и витални интереси наших најближих, али и природа нашег друштва.


Последња саопштења


Најчитаније вести


Медијски кутак