Please select your page

Pokrajinski ombudsman traži nenajavljeni nadzor inspekcije rada

Zamenica pokrajinskog ombudsmana zadužena za ravnopravnost polova uputila je Inspekciji rada Južnobačkog okruga - Novi Sad - pismo sa molbom, da u cilju poštovanja prava zaposlenih, sprečavanja učestale pojave neprijavljivanja zaposlenih na osiguranje i razvijanja kulture poštovanja ljudskih prava, izvrši nenajavljeni nadzor rada svih privatnih poslodavaca.

defaultPokrajinski ombudsman je u pismu istakao da je tokom rada po predstavkama posredno i neposredno došao do saznanja da privatni poslodavci u velikoj meri ne poštuju obaveze koje se odnose na prijavu zaposlenih na osiguranje, uplatu doprinosa i isplatu zarada. Prema informacijama koje Pokrajinski ombudsman poseduje, najviše su ugrožene žene koje rade u maloprodajnim objektima koje poslodavci u velikom broju slučajeva odjavljuju sa osiguranja iako im nije prestao radni odnos, preko tekućeg računa im se isplaćuje samo deo zarade, a ostatak u gotovini i to neredovno, kao i da se zaposlenima daju vrednosne potvrde koje poslodavci ne prikazuju ni kao prihod ni kao rashod, nego u okviru otpisa.

Ovo dovodi do manje uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, manje godina penzijskog staža, ali i štetnih posledica u ostavrivanju prava iz zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

U pojedinim slučajevima zaposlene duži vremenski period obavljaju rad bez prijave i osiguranja, mesecima ili godinama iščekuju obećanu prijavu na osiguranje od poslodavca i ne obraćaju se inspekciji u strahu da će, u slučaju da poslodavac sazna za njihovu prijavu, dobiti otkaz. Pokrajinski ombudsman prilikom saznanja za takve slučajeve savetuje građane da se obrate inspekciji i uverava ih da zbog toga neće trpeti negativne posledice. Uprkos tome, retko se zaposleni/zaposlene odluče za podnošenje prijave inspekciji.

Poseban problem predstavlja kršenje prava žena koje su na trudničkom bolovanju ili porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta, pa su brojni slučajevi da se žene, pod pretnjom otkaza, primoravaju da potpišu da su primile zaradu koja im i nije isplaćena ili da vrate sredstva koja su uplaćena na račun zaposlene.

Pokrajinski ombudsman zatražio je od Inspekcije rada da hitno obavesti ovu instituciju o rezultatima nadzora i naloženim merama, odnosno o mogućnostima za sprovođenje nadzora.