Please select your page

Tribina u Zrenjaninu

Kada bi građani bolje poznavali svoja prava, više insistirali na njihovom poštovanju i koristili sva raspoloživa sredstva, pa i obraćanje Pokrajinskom ombudsmanu, zajedno bismo doprineli da rad organa uprave bude profesionalniji i nepravilnosti u radu manje, izjavila je Aniko Muškinja Hajnrih, pokrajinska ombudsmanka, na tribini koju je sinoć u Zrenjaninu organizovao ondašnji Centar za kulturu.

150113-Zrenjanin

Nakon kratkog uvodnog izlaganja u kome je predstavila instituciju ombudsmana, Aniko Muškinja Hajnrih i Eva Vukašinović, zamenica pokrajinskog ombudsmana, odgovarale su na pitanja prisutnih. Učesnike tribine je interesovalo npr. da li je naziv centra, u kome je održana tribina, ispisan u skladu sa zakonom, da li i u kojoj meri organi uprave prihvataju preporuke Ombudsmana, postavljali su pitanja o prisustvu etničke distance među mladim ljudima, o zaštitniku pacijentovih prava, dvojezičnoj nastavi, poznavanju službenog jezika i etničkoj kompeticiji, o tome imaju li Srbi jednaka prava kao i pripadnici nacionalnih manjina.

Kada je o pravima nacionalnih manjina reč, na tribini je istaknuto da je pravni okvir zadovoljavajući, ali neretko i najmanji korak u primeni zakona nailazi na poteškoće. Rečit primer u tom pogledu su pokazivači pravca na gradskim autobusima u Novom Sadu. Ispisivanje pravca na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu u skladu je sa Ustavom, naglasila je Eva Vukašinović i dodala da taj Ustav i zakon propisuju da se u konkretnom slučaju pokazivači pravca moraju ispisivati i na pismu i jezicima manjina.