Please select your page

Трибина у Зрењанину

Када би грађани боље познавали своја права, више инсистирали на њиховом поштовању и користили сва расположива средства, па и обраћање Покрајинском омбудсману, заједно бисмо допринели да рад органа управе буде професионалнији и неправилности у раду мање, изјавила је Анико Мушкиња Хајнрих, покрајинска омбудсманка, на трибини коју је синоћ у Зрењанину организовао ондашњи Центар за културу.

150113-Зрењанин

Након кратког уводног излагања у коме је представила институцију омбудсмана, Анико Мушкиња Хајнрих и Ева Вукашиновић, заменица покрајинског омбудсмана, одговарале су на питања присутних. Учеснике трибине је интересовало нпр. да ли је назив центра, у коме је одржана трибина, исписан у складу са законом, да ли и у којој мери органи управе прихватају препоруке Омбудсмана, постављали су питања о присуству етничке дистанце међу младим људима, о заштитнику пацијентових права, двојезичној настави, познавању службеног језика и етничкој компетицији, о томе имају ли Срби једнака права као и припадници националних мањина.

Када је о правима националних мањина реч, на трибини је истакнуто да је правни оквир задовољавајући, али неретко и најмањи корак у примени закона наилази на потешкоће. Речит пример у том погледу су показивачи правца на градским аутобусима у Новом Саду. Исписивање правца на српском језику и ћириличном писму у складу је са Уставом, нагласила је Ева Вукашиновић и додала да тај Устав и закон прописују да се у конкретном случају показивачи правца морају исписивати и на писму и језицима мањина.