Please select your page

Превентивни гинеколошки прегледи могући и чешће од једанпут у три године

Министарство здравља обавестило је институцију Покрајинског омбудсмана да жене од 15 и више година могу да обављају превентивне гинеколошке прегледе чешће, а не само једанпут у три године.

дефаултПокрајински омбудсман је поводом различитог тумачења одредби Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији, односно о обиму превентивних мера затражио појашњење Министарства здравља у вези са превентивним гинеколошким прегледима. Наиме, одредбе Правилника су у појединим домовима здравља протумачене на тај начин да пацијенткиње не могу да обаве превентивни преглед чешће него што је Правилником прописано.

Министарство здравља отклања ову недоумицу, а став је да жене могу чешће, а најмање једном у три, односно две године да обављају превентивне гинеколошке прегледе. Наиме, Министарство здравља у одговору Покрајинском омбудсману обавештава да су прописани превентивни гинеколошки прегледи жена од 15 и више година једанпут у три године, а такође и жене од 19 до 21 године. Жене у генеративном добу (од 15 до 49 година) једном у две године могу обавити превентивни преглед, који садржи и гинеколошки преглед, у вези са планирањем породице.

Правилником су прописани и други прегледи жена који имају превентивни карактер, као што су: палпаторни преглед дојки (жене од 19 до 34 године – једном у пет година), циљани преглед ради раног откривања рака грлића материце (жене од 25 до 69 година – једанпут у три године), као и циљани преглед ради раног откривања рака дојке (жене од 45 до 69 година - једном у две године).

Покрајински омбудсман је такође обавештен да Министарство здравља припрема правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и партиципацији за 2013. годину, којим ће се нејасноће у разумевању обима и садржаја права на здравствену заштиту жена појаснити. Биће настављена пракса превентивних прегледа жена и уведени програми скрининга рака грлића материце и рака дојке у складу са стандардима у Републици Србији, као и у земљама у окружењу и у свету.