Please select your page

Потребно подићи капацитете институција задужених за заштиту људских права

Хуман Ригхтс Геwиннерлого Доwнлоад деСве већи број представки говори да се у времену кризе људска права све више крше, па је зато потребно ојачати улогу локалних заштитника грађана и Покрајинског омбудсмана, истакнуто је на семинару који је, почетком недеље, на Палићу организовало Удружење локалних омбудсмана Србије. Уз подршку Мисије ОЕБС, заштитници грађана из градова и општина у Србији, њих укупно 16, сложили су се да је потребно подићи капацитете две помененуте институције, ојачати њихова процесна овлашћења, прецизно дефинисати њихове надлежности, начин избора, те финансијску аутономију.  Као независан и самосталан орган, локални заштитник грађана мора имати и стручну службу, јер је апсурдно, како је децидирано истакнуто на скупу, да се институција сведе на једног  или два човека.

Учесници семинара нису пропустили прилику и да одговоре на позив који је Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, својевремено, упутило свим заинтересованим субјектима да,  поводом Нацрта закона о изменама и допунама закона о локалној самоуправи, дају своје предлоге, коментаре и сугестије. Локални заштитици грађана предложили су да се, уместо назива грађански бранилац, у нацрту користи назив локални омбудсман, да се законом пропише да се статутом општине, као највишим правним актом јединице локалне самоуправе, уређује организација и рад локалног омбудсмана, као и да се снажно нагласи његова независност и самосталност. Поред тога, учесници семинара предлажу да установљавање локалног омбудсмана у градовима буде обавезно, а факултативно, када се ради о јединицама локалне самоуправе, с тим да две или више јединица локалне самоуправе могу формирати заједничког локалног омбудсмана. Поменутим изменама улога и ауторитет локалних омбудсмана били би оснажени, што би, по мишљењу учесника семинара, допринело њиховом ефикаснијем раду.

Пре скупа на Палићу, локални заштитиници грађана окупили су се у Зрењанину, где је и указано на потребу њиховог струковног повезивања. Делотворнијем раду заштитника грађана допринели би и редовни састанци на којима би, како је то у свом излагању поручила Анико Мушкиња Хајнрих, покрајинска омбудсманка, требало разговарати о питањима која се односе на област социјалне заштите, образовања, јавних предузећа, мањинских права, преноса оснивачких права на националне савете, саветима за међуетничке односе, градској пореској управи и читавом низу других проблема. Покрајинска омбудсманка је сугерисала да локални заштитници грађана, они који то до сада нису учинили, израде свој сајт, како би грађани лакше пратили њихов рад, чешће обилазе месне заједнице, уједначе структуру својих годишњих извештаја и инсистирају на њиховом објављивању у службеном гласилу.

Учесници скупа осврнули су се и на студијску посету омбудсманима Каталоније. Посета је реализована захваљујући Мисији ОЕБС у Србији, која својим пројектом Јачање локалних омбудсмана, ради на популаризацији и јачању улоге локалних заштитника грађана.