Please select your page

Savetovanje o pravima lica prilikom policijskog zadržavanja

2012 007Predstavnici Nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM) i stručnjaci sa Kriminalističko policijske akademije juče su u Beogradu održali savetovanje o pravima lica kojima je određeno policijsko zadržavanje. Instituciju Pokrajinskog ombudsmana predstavljao je zamenik pokrajinskog ombudsmana Stevan Arambašić koji je govorio o zabrani torture, nečovečnog i ponižavajućeg postupanja prema licima kojima je određeno policijsko zadržavanje.

 

Savetovanje je organizovano nakon 40 kontrolnih poseta predstavnika NPM-a policijskim stanicama u Srbiji od februara do novembra ove godine sa ciljem da članovi i članice NPM-a razmene iskustva sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, odnosno Direkcijom policije. Naime, posete policijskim stanicama pokazale su da veliki broj njih nema adekvatne uslove za policijsko zadržavanje, što može dovesti do nečovečnog i ponižavajućeg postupanja prema zadržanim licima.

NPM čine predstavnici Zaštitnika građana Republike Srbije, Pokrajinskog ombudsmana i organizacija civilnog društva. Ovaj mehanizam ustanovljen je u avgustu 2011. godine, a cilj najavljenih poseta je da se preventivno deluje na sprečavanje torture i drugih nečovečnih i nehumanih postupaka u odnosu na lica lišena slobode.