Please select your page

Међународни дан борбе против насиља над женама

Насиље над женама и девојчицама представља најчешћи облик кршења људских права. Подаци показују да су једна од три жене у свету пребијене, присиљене на сексуални однос, или су доживеле неки вид злостављања, а насилник је најчешће мушкарац из блиског окружења. Насиље над женама раширено је широм света и не познаје државне границе, расу, класу, културу, традицију и религију. Према подацима Покрајинског омбудсмана, у Војводини је током прошле године полиција интервенисала у 7300 случајева насиља у породици у којима су најчешће жртве биле жене, а починиоци њихови садашњи или бивши партнери.  Мрежа „Жене против насиља“ је пратећи писање медија током 2011. и 2012. године евидентирала 42 убиства жена у породици, односно у партнерском односу. Њих 16 је живело на територији Аутономне Покрајине Војводине. Учинилац је у свим случајевима био познат жени, а највећи постотак међу њима чине супруг (27%) и партнер (27%). Неке од убијених жена, обраћале су се за помоћ и заштиту, али је нису добиле. Убиство жена је највидљивији облик родно заснованог насиља који говори о неадекватној реакцији институција и неуспеху да се убиства жена спрече.

Међународни дан борбе против насиља над женама, 25. новембар,  прилика је да се још једном укаже на овај проблем и напоре који се предузимају за његово уклањање и стварање услова за безбедан живот свих жена.

Полазећи од тога да је насиље над женама најмасовније кршење људских права, Покрајински омбудсман упозорава, пре свега одговорне у институцијама, али и најширу јавност, да због насиља у породици, осим жена, трпе деца и старији чланови породице, те да институције имају обавезу да предузмају све законом предвиђене мере да их заштите. Нажалост, у пракси постоји тенденција благе казнене политике у случајевима насиља у породици, а забрињава чињеница да се кривичне пријаве често одбацују због недостатка доказа јер жртва не жели кривично гоњење или је одлучила да не сведочи. Осим тога, оне и они који су преживели насиље не добијају одговарајућу психосоцијалну подршку и правну помоћ у институцијама социјалне и здравствене заштите.

Покрајински омбудсман подсећа на то да држава и њени органи имају одговорност да различитим мерама спречавају насиље над женама и да њихова заштита и остваривање законом гарантованих права захтевају обједињен и међсекторски приступ. Због тога Покрајински омбудсман већ неколико година подстиче развој и координира рад Мреже „Живот без насиља“ у коју су укључене институције које су обавезне да поступају у случајевима насиља над женама и у породици у Војводини, чиме доприноси јачању њихових капацитета за примену закона у овој области.

Поводом 25. новембра, Међународног дана борбе против насиља над женама, заменица Покрајинског омбудсмана за равноправност полова Даница Тодоров, данас учествује у јавном слушању  које организује Одбор Народне Скупштине Републике за људска и мањинска права и равноправност полова о теми „Борба против насиља у породици“.