Please select your page

Почиње кампања „16 дана активизма против насиља над женама”

Почетак спровођења активности у овогодишњој међународној кампањи „16 дана активизма против насиља над женама” данас је званично најављен у Новом Саду на заједничкој конференцији за новинаре коју су организовале четири покрајинске институције, односно органа и установе које се баве родном равноправношћу.

Заменица покрајинског омбудсмана за равноправност полова Даница Тодоров је у уводном делу посебно истакла значај мултисекторског приступа и заједничког деловања свих институција, органа и установа надлежних за поступање у случајевима родно заснованог, односно насиља у породици, чије су жртве у највећем броју, по правилу жене, али и деца и старије особе. Упркос томе што расположиви, мада још недовољни и несистематизовани, подаци о учесталости породичног  насиља у АП Војводини и Србији указују на то да је оно веома распрострањена, појава. Највећи допринос институција у АП Војводини које се овом облашћу баве огледа се у томе да се насиље у породици све чешће пријављује, а свест стручне и шире јавности о постојању ове друштвено негативне појаве на знатно вишем нивоу у односу на стање пре неколико година.

Оцењујући да насиље није приватни и појединачни проблем, те да стога на њега мора да постоји одговор друштва у целини, председница Одбора за равноправност полова у Скупштини АП Војводине Стојанка Лекић упозорила је на то да је  у Војводини у просеку свака трећа жена доживела неку врсту насиља у породици, те да је у око 80 одсто случајева његов починилац био садашњи или бивши супруг или партнер. За решавање овог проблема пресудна је политичка воља, а Скупштина Војводине је вољу покрајинских органа да се ухвате у коштац са решавањем овог проблема изразила 2008. године усвајањем Покрајинске скупштинске одлуке о стратегији за заштиту од насиља у породици и других облика родно заснованог насиља у АП Војводини за период од 2008. до 2012. године.

Помоћница за равноправност полова у Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова Анита Беретић говорила је о многобројним активностима овог Секретаријата у области подизања степена свести стручне и шире јавности о погубности насиља у породици и родно заснованог насиља. Полазећи од тога да је безбедност рањивих друштвених група и вредносно питање друштва, Секретаријат је током протекле четири године, између осталог, спровео и 145 обуке о превенцији и сузбијању насиља у породици и родно заснованог насиља за око 3.000 стручњака у свих 45 локалних самоуправа у Покрајини.

„Највећи допринос Покрајинског завода за равноправност полова борби против насиља у породици и родно заснованог насиља је чињеница да је у своје програме успео да укључи и младе, првенствено студенте Академије уметности и новинарства на Универзитету у Новом Саду, а који су током протекле две године учествовали у овој кампањи,” истакла је директорка Завода Весна Шијачки. Завод ће у наредном периоду своје активности проширити на канцеларије за младе при локалним самуправама и удружења младих у којима ће спроводити обуке у војвођанским средњим шклолама.

Међународна кампања „16 дана активизма против насиља над женама” почиње 25. новембра на Међународни дан борбе против насиља над женама, а завршава се 10. децембра на Међународни дан људских права. У том периоду предвиђене су различите активности, међу којима су представљање јединственог СОС телефона у Војводини, одржавање годишњег састанка мреже „Живот без насиља“, као и додела признања у области родне равноправности.