Please select your page

Конференција у Скупштини АПВ: Европа мањина

Фото: www.војводина.гов.рсПоводом 16. новембра, Међународног дана толеранције, у скупштини АП Војводине одржана је конференција под називом „Европа мањина – мањинска права као људска права”.

Учесници конференције су констатовали да је у Србији остварен нормативни и институционални напредак у остваривању мањинских права, као и да би нека нормативна решења могла постати узор другима како треба решавати питање мањина. Но, учесници конференције нису пропустили прилику да укажу и на проблеме који отежавају остваривање мањинских права. Ти проблеми се, пре свега, односе на одсуство политичке воље да се нормативна решења доследно примењују у пракси, затим на политичке приоритете и мањкаве административне капацитете, нужне за ефикасну реализацију мањинских права.  Поред тога, указано је и на регионалне разлике, јер припадници мањина у централној Србији, за разлику од припадника мањина у Војводини, немају исте могућности у остваривању својих права, као и на отпор који се у друштву испољава према мањинским правима.

По речима Анико Мушкиње Хајнрих, покрајинске омбудсманке, највећи број притужби односи се на област службене употребе језика и писма, а значајан је и број притужби због неостваривања колективних права у области образовања. Међутим, највише проблема има у остваривању права у области културе, јер се посебно тешко реализују надлежности националних савета у вези са преносом оснивачких права над установама у области културе, које су проглашене за установе од посебног значаја за националну мањину.  Што се тиче области информисања, у пракси Покрајинског омбудсмана било је и случајева интервенције због покушаја мешања у уређивачку политику.

Организовање конференције у Војводини и то у дану који се у свету обележава као дан толеранције, није случајно. Као „Европа у малом“, Војводина је веома заинтересована да се питање мањинских права непрестано унапређује, а једна од кључних претпоставки за то је прихватање толеранције: „Чињеница да нисмо сви исти не сме да буде препрека за изградњу нормалних односа”, нагласио је Иштван Пастор, председник скупштине АП Војводине.

На конференцији су, поред председника републичког и покрајинског парламента - Небојше Стефановића и Иштвана Пастора, учествовали и Душан Игњатовић, директор канцеларије за људска и мањинска права Владе Србије, представници Републичког Заштитника грађана и покрајинског омбудсмана Горан Башић и Анико Мушкиња Хајнрих, представници Еуропске уније и ОЕБС-а, посланици у Европском парламенту, чланови Реформске партије из Холандије и представници националних савета. Рад конференције су пратили и студенти Новосадског универзитета.