Please select your page

Саопштење: Поводом притварања малолетника у Новом Саду

Поступати хитно и доследно примењивати прописе

Насиље међу вршњацима и питање безбедности у школама и око њих, ових дана поново је у жижи јавности. Последњи повод је догађај у дворишту Средње грађевинске школе у Новом Саду у којем је ученик првог разреда те школе, стар 15 година, нанео ножем тешке повреде опасне по живот двојици старијих младића. Према саопштењу Вишег суда у Новом Саду, малолетнику одређен је притвор у трајању од 30 дана, због могућности да утиче на сведоке.

Притвор представља најрестриктивнију меру за обезбеђење присуства окривљеног и за несметано вођење кривичног поступка. Закоником о кривичном поступку прописано је да се не примењује тежа мера ако се иста сврха може постићи блажом мером, као и да се мера по службеној дужности укида кад престану разлози због којих је одређена или се замењује блажом мером кад за то наступе разлози.

Поред тога, малолетни окривљени, сходно важећем законодавству, током кривичног поступка уживају посебну заштиту. Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица прописано је да се притвор у односу на малолетне окривљене одређује само изузетно, уколико се сврха мере не може постићи привременим смештајем малолетника у прихватилиште, васпитну установу или другу породицу.

Хитност поступања у односу на окривљеног који је у притвору посебно је зајемчена чланом 14. Законика о кривичном поступку. Овом одредбом прописано је да суђење у разумном року подразумева дужност суда да кривични поступак спроведе без одуговлачења и да онемогући сваку злоупотребу права усмерену на одуговлачење поступка.

Покрајинском омбудсману упућена је представка – петиција грађана који захтевају да се малолетном окривљеном укине притвор и буде пуштен на слободу. Одлуку о одређивању и укидању притвора доноси суд и Покрајински омбудсман нема намеру да утиче на рад суда и самосталност у одлучивању, али указује на неопходност доследне примене прописа  и хитност поступања у погледу предузимања процесних радњи, пре свега саслушања сведока који су разлог одређивања притвора, или примену адекватног смештаја сходно узрасту и развојним потребама окривљеног.