Please select your page

НАЈАВА: Права детета – одговорност друштва

Институција Покрајинског омбудсмана и Културни центар Кикинда поводом 20. новембра, Међународног дана права детета, организују трибину „Права деце – обавезе друштва”. Трибина ће се одржати у уторак, 20. новембра 2012. године са почетком у 11 часова у сали бр. 9 Културног центра у Кикинди (Трг српских добровољаца 23).

О правима деце и младих у односу на права одраслих, значају њиховог остваривања и унапређења, као и о начинима и могућностима њихове заштите са присутнима ће разговарати заменица покрајинског омбудсмана за заштиту права детета Марија Кордић.

Покрајински омбудсман је независан и самосталан орган који се стара о заштити и унапређењу људских права и слобода грађана, зајемчених Уставом Републике Србије, међународним уговорима о људским правима, законима и прописима Аутономне Покрајине Војводине. Ова институција посебно штити људска права и слободе од повреда учињених од стране органа управе, организација и јавних служби које врше управна и јавна овлашћења надзирањем примене прописа, контролом законитости, целисходности и ефикасности у раду.

Посебну област рада Покрајинског омбудсмана представља и заштита права детета. Покрајински омбудсман од свог оснивања прати рад свих институција, установа и служби у АП Војводини које се баве децом и младима, а током свог десетогодишњег постојања објавио је и више истраживања у овој области како би и на тај начин допринео унапређењу положаја деце и младих у Покрајини.

Молимо медије да у складу са својим могућностима најављују овај догађај и да извештавају са њега.

За договарање термина узимања изјава или снимања молимо позовите 063 105 17 15.