Please select your page

Пријем грађана у Чантавиру и Дебељачи

Институција Покрајинског омбудсмана ће следеће недеље примати грађане у Чантавиру и Дебељачи. Грађане ће у седиштима ових месних заједница од 10-12 часова примати заменица покрајинског омбудсмана са сарадницима, а према следећем распореду:

Уторак,           20. новембра              Чантавир          (Месна заједница, Маршала Тита 38)

Четвртак,         22. новембра              Дебељача        (Месна заједница, Трг Маршала Тита 1)

Као независан и самосталан орган, Покрајински омбудсман се стара о заштити и унапређењу људских права и слобода грађана, зајемчених Уставом Републике Србије,  међународним уговорима о људским правима, законима и прописима Аутономне Покрајине Војводине.

Ова институција посебно штити људска права и слободе од повреда учињених од стране органа управе, организација и јавних служби које врше управна и јавна овлашћења надзирањем примене прописа, контролом законитости, целисходности и ефикасности у раду.

Покрајински омбудсман позива све грађанке и грађане који имају било каквих недоумица или проблема у било којој области људских права да се током пријема грађана и трибине на најнепосреднији начин што конкретније информишу о начинима како могу остварити и заштитити своја права.

Молимо медије да у складу са својим могућностима најављују пријем грађана/ки и њихових представки у овим општинама.

За договарање темина узимања изјава или снимања молимо позовите 063 105 17 15.