Please select your page

Информисаност је први корак ка заштити права

Овонедељним посетама заменице покрајинског омбудсмана за заштиту права националних мањина, заменице за заштиту права детета, као и заменице за равноправност полова Сомбору, Бездану и Инђији настављен је обилазак војвођанских места у којима не постоји институција заштитника грађана. Поред пријема грађана, заменице и сарадници Покрајинског омбудсмана су у овим местима обишли и поједине органе, установе и предузећа чији рад је ова институција надлежна да прати.

Прилику да се информише о остваривању и заштити својих права и да поднесе представку институцији Покрајинског омбудсмана искористило је неколико десетина грађана и грађанки Сомбора, Бездана и Инђије. Током разговора са заменицама покрајинског омбудсмана грађанке и грађани су указали на неке повреде њихових права и слобода учињених од стране органа управе, а најчешћи проблеми са којима се суочавају су они у области комуналних услуга, запошљавања и права из радног односа.

Пријем грађана и грађанки у војвођанским општинама наставиће се и током наредне две недеље, а заменице покрајинског омбудсмана Ева Вукашиновић, Марија Кордић и Даница Тодоров ће следеће недеље грађане примати у седиштима локалних самоуправа у Сремској Митровици, Белој Цркви и Вршцу.