Please select your page

Пријем грађана у Сомбору, Бездану и Инђији

дефаултИнституција Покрајинског омбудсмана ће следеће недеље примати грађане у Сомбору, Бездану и Инђији. Грађане ће од 10-12 часова у седиштима локалних самоуправа у Сомбору и Инђији, односно у згради Месне заједнице у Бездану, примати заменице покрајинског омбудсмана са сарадницима, а према следећем распореду:

Уторак, 6. новембра: Сомбор (Градска кућа, Трг Цара Уроша 1); Среда, 7. новембра:Бездан (Канцеларија МЗ, Жртвава фашизма 3); Четвртак, 8. новембра: Инђија (Зграда општине, Цара Душана 1).

Као независан и самосталан орган, Покрајински омбудсман се стара о заштити и унапређењу људских права и слобода грађана, зајемчених Уставом Републике Србије,  међународним уговорима о људским правима, законима и прописима Аутономне Покрајине Војводине.

Ова институција посебно штити људска права и слободе од повреда учињених од стране органа управе, организација и јавних служби које врше управна и јавна овлашћења надзирањем примене прописа, контролом законитости, целисходности и ефикасности у раду.

Покрајински омбудсман позива све грађанке и грађане који имају било каквих недоумица или проблема у било којој области људских права да се током пријема грађана и трибине на најнепосреднији начин што конкретније информишу о начинима како могу остварити и заштитити своја права. 

Молимо медије да у складу са својим могућностима најављују пријем грађана/ки и њихових представки у овим општинама.

 

За договарање темина узимања изјава или снимања молимо позовите 063 105 17 15.