Please select your page

Покрајински омбудсман на округлом столу о искуствима и перспективама тестирања дискриминације

регионални-центар-за-мањине-1Ева Вукашиновић, заменица Покрајинског омбудсмана за заштиту права националних мањина јуче је са сарадницима учествовала у раду округлог стола о тестирању дискриминације, који је у београдском Медија центру организовао Регионални центар за мањине.

Дискриминација је озбиљан проблем са којим се суочавају и друштва која, за разлику од нашег, поседују далеко развијенију политичку и правну културу. Пошто се јавља у разним облицима, дискриминацију је често веома тешко доказати. Постоји, међутим, одређена техника, први пут примењена у Америци, која служи утврђивању дискриминације на лицу места.

Без обзира да ли се назива ситуационим тестирањем, тестом контролних парова, тестирањем дискримининације или практичним тестирањем, циљ ове технике је да у јавност изнесе примере неједнаког третмана. У Европи тренутно најпознатији пример ситуационог тестирања се односи на одлазак различитих људи у ноћне клубове. Неретко се дешава да се одређеним људима, због њихове боје коже, етничког порекла или, на пример, сексуалног опредељења, забрањује улазак у клуб. Ситуационим тестирањем се креира ситуација у којој се особа која врши дискриминацију доводи у прилику да, у сусрету са „фиктивним кандидатима“, дискриминацију понови. Техника, дакле, служи разобличавању и доказивању дискриминације и може се примењивати у различитим ситуацијама и према различитим актерима - од агенција за промет некретнина, рекреативних центара до компанија и послодаваца за које се сумња да врше дискиминацију приликом запошљавања. Иако је понекад предмет правних критика – рецимо, зато што не одговара принципу праведности доказа или зато што се, између осталог, може сматрати изазивањем на чињење кривичних дела – технику су у разним земљама прихватиле организације које се баве људским правима.

Према Закону о забрани дискриминације, који је Народна скупштина усвојила пре три године, одређено лице се, у намери да непосредно провери примену правила о забрани дискриминације, свесно може изложити дискриминативном поступању и дужно је да о намераваној радњи обавести Повереника за заштиту равноправности, као и да га у писменој форми обавести о предузетој радњи. Такво лице може поднети тужбу суду, а ако то не учини, суд га може саслушати као сведока.

Поред представника Регионалног центра за мањине, међу излагачима били су представници Повереника за заштиту равноправности, организације Лабрис и Фонда за хуманитарно право.  Округли сто организован је у оквиру пројекта Промоција имплементације антидискриминационог законодавства.