Please select your page

Јавна расправа поводом доношења нове Стратегије за унапређење положаја старијих лица у Републици Србији

Јавна расправа - Стратегија - Положај старијих лицаПокрајинска заштитница грађана - омбудсманка доц. др Драгана Ћорић је учествовала на Јавној расправи поводом доношења нове Стратегије за унапређење положаја старијих лица у Републици Србији, одржаној 11. августа у Новом Саду.

Том приликом је поред подршке доношењу овог значајног документа, указала на потребу посебне бриге о менталном здрављу старијих особа, посебно лица која се налазе у геронтолошким домовима и центрима, као и на повећање броја стручних радника у истим установама.  На основу искуства из теренског обиласка геронтолошких домова и центара на територији АПВ у од почетка године, омбудсманка је приметила да постоји појачана потреба за отварањем посебних центара - делова установа за смештај дементних лица као и за пружање услуге палијативне неге.

Ентузијазам и труд уложен у стварање нове стратегије за побољшање положаја старијих лица је усмерен ка остваривању достојанственог и активног старења, што институција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана  снажно подржава.