Please select your page

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman primio je delegaciju iz Kirgiske Republike

Prijem delegacije iz Kirgiske RpublikePokrajinska zaštitnica građana – ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić zajedno sa zamenicima primila je danas 14. marta 2023. godine delegaciju Kirgiske Republike, na čelu sa gospodinom Maratom Tagaevim, zamenikom ministra kulture, informisanja, sporta i omladinske politike Kirgiske Republike.

U uvodnom delu delegacija iz Kirgiske Republike se upoznala sa ulogom institucije Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, kao i sa njenim nadležnostima i aktivnostima koje institucija godinama unazad aktivno sprovodi u unapređenju i zaštiti ljudskih prava, u ovom konkretnom slučaju fokus je bio na zaštiti i unapređenju prava dece i omladine.

U razmeni iskustava obe strane su se usaglasile da je izuzetno važno kontinuirano raditi sa mladima i da je njihova participacija u društvu i u institucijama od ključne važnosti da bi se otkrili problemi sa kojima se mladi i omladina suočavaju i da se kontinuirano radi zajedno na rešavanju tih problema i na unapređenju i zaštiti njihovih prava.

Republika Srbija i Kirgiska Republika posvećuje veliku pažnju na zaštitu i unapređenje prava dece i omladine, u čemu su se složili i učesnici na današnjem sastanku, te su naveli da je ovo prvi korak u zajedničkom partnerstvu ovih institucija u pogledu zaštite prava dece i omladine.

 

Prijem delegacije iz Kirgiske Rpublike

Prijem delegacije iz Kirgiske Rpublike