Please select your page

Улога здравствених установа у заштити жена од насиља у породици и партнерским односима

Здравство-насиље-зене-застита-1Покрајински заштитник грађана – омбудсман организовао је 10. марта 2023. године скуп под називом „Улога здравствених установа у заштити жена од насиља у породици и партнерским односима“.

У складу са овлашћењем да спроводи истраживања, као и да континуирано надгледа и прати примену међународних уговора, стандарда и прописа из области људских права и да на основу прикупљених информација предлаже мере за побољшање стања у области заштите и унапређења људских права, Покрајински омбудсман је од почетка формирања мреже „Живот без насиља“ прикупљао  информације  о  поступањима институција у  случајевима насиља у породици и према женама, а са резултатима 15-годишњег истраживања учесници скупа  су упознати у уводном делу.  

Скуп је био  прилика да се здравственим радницима/цама у домовима здравља и општим болницама са територије АП Војводине укаже на значај примењивања Посебног протокола Министарства здравља Републике Србије за заштиту и поступање са женама које су изложене насиљу, односно на препознавање, евидентирање и  документовање родно условљеног насиља. Документовање насиља је посебно важно узимајући у обзир чињеницу да медицински документ у којем су телесне повреде и здравствено стање након претрпљеног насиља, може да буде употребљен у току судско-медицинског вештачења.

О улози Покрајинског секретаријата у подршци здравственом сектору приликом пружања услуга женама жртвама насиља у породици, раду Центра за жртве сексуалног насиља у Новом Саду, искуствима жена из маргинализованих група, изазовима у пракси и стратегијама превенције насиља, односно о искуству у раду заштитника права пацијената, детаљније су говорили асц. др. сци. Мед Оливера Иванов, заменица покрајинског секретара за здравство, проф. др Драган Николић, директор Ургентног центра Клиничког центра Војводине, проф. др Љиљана Младеновић Сегеди, специјалиста гинекологије из Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине, Јулкица Стефановић из Удружења ромских студената, Милеса Милинковић из организације за подршку женама са инвалидитетом „Из круга – Војводина“, Надежда Сатарић из удружења „Снага пријатељства – Amity“ и Михајло Кнези, саветник за заштиту права пацијената на територији Града Новог Сада.

На крају скупа формулисани су следећи закључци:

У раду са жртвама насиља здравствени радници треба да користе Посебан протокол Министарства здравља Републике Србије за заштиту и поступање са женама које су изложене насиљу јер је то  инструмент за препознавање, евидентирање и документовање родно условљеног насиља;

Неопходна је мултисекторска сарадња свих институција у чијој надлежности је борба против насиља у породици и према женама, а посебно када се ради о жртвама сексуалног насиља, како би се избегла секундарна виктимизација жртве;

Посебна пажња мора бити посвећена у раду са женама жртвама насиља које долазе из маргинализованих група (попут Ромкиња, жена са инвалидитетом и др.), како би се одговорило на њихове специфичне потребе;

У раду са жртвама насиља важан је индивидуалан приступ свакој жртви понаособ;

Радити на доношењу протокола о превенирању насиља над старијим женама уз увођење обавезног једногодишњег скрининга старијих жена ради препознавања претрпљеног насиља, које подразумева претходно обуке здравствених радника да идентификују повреде код старијих жена;  

Потребно је да се  здравствени радници упознају  са одредбама Закона о правима пацијената.

Здравство-насиље-зене-застита-2

Здравство-насиље-зене-застита-3