Please select your page

"Ljudska prava – šta su i kako ih sačuvati"

Predavanje đacima u RumiPokrajinska zaštitnica građana – ombudsmanka doc. dr Dragana Ćorić održala je u petak dva predavanja u Svečanoj sali Srednje tehničke škole "Milenko Brzak – Uča" iz Rume, o temi "Ljudska prava – šta su i kako ih sačuvati".

Prvo predavanje bilo je namenjeno učenicima i učenicama pomenute škole, gde je nastavljena praksa Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana da mlade upoznaje i edukuje sa konceptom ljudskih prava, kao i sa samom institucijom Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana. Dok je drugo predavanje bilo namenjeno svim zainteresovanim građanima i građankama, gde se takođe govorilo na temi ljudskih prava, kao i na načinu zaštite ljudskih prava i na njihovom unapređenju i promovisanju.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman će i dalje nastaviti sa edukacijom, promocijom i unapređenjem ljudskih prava na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Predavanje đacima u Rumi