Please select your page

Unapređenje kapaciteta mreže „Život bez nasilja“

Mreza ZBN Vrdnik 2022Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman je, podršku kancelarije UN WOMEN u Srbiji, organizovao 7. i 8. novembra 2022. godine u Vrdniku seminar za članice/ove Koordinacionog tima mreže „Život bez nasilja“. Koordinacioni tim mreže čine predstavnici/ce pokrajinskih sekretarijata, Zavoda za rodnu ravnopravnost, Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu i Pokrajinskog ombudsmana – koordinatora Mreže.

Seminar je organizovan u cilju jačanja kapaciteta članica/ova mreže „Život bez nasilja“ u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, a ovo je ujedno bila prilika da se rezimiraju postignuti rezultati u implementaciji Akcionog plana Mreže za period 2022-2023. godine, koji je kreiran u odnosu na produkte radionica tokom seminara u maju mesecu. Prvog dana seminara dr Kosana Beker predstavila je rezultate istraživanja „Društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji“, dok su predstavnici/ce Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu i Centra za socijalni rad Kikinda govorili o izazovima u radu, ulogama ovih institucija u zaštiti od nasilja  i značaju međusektorske saradnje.

Drugog dana seminara planirane su aktivnosti Mreže do kraja prvog kvartala naredne godine, kao i aktivnosti u okviru obeležavanja međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“. Ova kampanja počinje 25. novembra - Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama a završava 10. decembra - Međunarodnim danom ljudskih prava, i sprovodi se svake godine širom sveta u cilju podizanja društvene svesti o problemu nasilja nad ženama.