Please select your page

Унапређење капацитета мреже „Живот без насиља“

Мреза ЗБН Врдник 2022Покрајински заштитник грађана – омбудсман је, подршку канцеларије UN WOMEN у Србији, организовао 7. и 8. новембра 2022. године у Врднику семинар за чланице/ове Координационог тима мреже „Живот без насиља“. Координациони тим мреже чине представници/це покрајинских секретаријата, Завода за родну равноправност, Покрајинског завода за социјалну заштиту и Покрајинског омбудсмана – координатора Мреже.

Семинар је организован у циљу јачања капацитета чланица/ова мреже „Живот без насиља“ у борби против родно заснованог насиља, а ово је уједно била прилика да се резимирају постигнути резултати у имплементацији Акционог плана Мреже за период 2022-2023. године, који је креиран у односу на продукте радионица током семинара у мају месецу. Првог дана семинара др Косана Бекер представила је резултате истраживања „Друштвени и институционални одговор на фемицид у Србији“, док су представници/це Основног јавног тужилаштва у Новом Саду и Центра за социјални рад Кикинда говорили о изазовима у раду, улогама ових институција у заштити од насиља  и значају међусекторске сарадње.

Другог дана семинара планиране су активности Мреже до краја првог квартала наредне године, као и активности у оквиру обележавања међународне кампање „16 дана активизма против насиља над женама“. Ова кампања почиње 25. новембра - Међународним даном борбе против насиља над женама а завршава 10. децембра - Међународним даном људских права, и спроводи се сваке године широм света у циљу подизања друштвене свести о проблему насиља над женама.