Please select your page

Дијалог о правима детета „Србија по мери детета“

Дијалог о правима дететаПокрајински заштитник грађана  - омбудсман учествовао је јуче у Београду у дијалогу о правима детета „Србија по мери детета“ у организацији Центра за права детета, а у оквиру пројекта „Јачање капацитета организација цивилног друштва да адекватно доприносе испуњавању обавеза Србије у области права детета“, који је финансијски подржала Мисија ОЕБС-а у Србији.

Упркос настојањима да се правним актима унапреде положај и права детета у Републици Србији, примећено је да у пракси изостаје холистички приступ заштити права детета, међусекторска сарадња и пуно преузимање одговорности за заштиту права детета у оквиру појединих друштвених области, а што је претпоставка за  остваривање свих  гарантованих права у пуној мери, у складу с Конвенцијом УН о правима детета.

Дијалог је окупио представнике/це надлежних институција, организација цивилног друштва и међународних организација. То је била прилика да се сумира шта је до сада у Републици Србији урађено како би се обезбедила континуирана подршка и унапређење постојећих услова, односно прилика да се преиспита функционисање општих мера за спровођење Конвенције.

У оквиру панела, разматрано је питање доношења системског закона о правима детета, посебно имајући у виду да је иницијатива за његово доношење више пута покретана и била предмет јавних расправа током последње деценије, али закон до данас није усвојен. Истовремено, указано је на потребу успостављања независног тела за заштиту права детета, као и на неопходност континуираног праћења остваривања права детета, сарадње са организацијама цивилног друштва, континуираних обука и ширења информација о правима детета, прикупљања података и спровођења истраживања у области права детета, те сарадње са међународним организацијама у овој области.

Заменик Омбудсмана за права детета Милан Дакић упознао је присутне са радом институције и резултатима праћења примене Конвенције о правима детета у свом поступању, посебно се осврнувши на едукације, саветовања и кампање које Омбудсман спроводи у погледу образовања о правима детета.