Please select your page

„IZAZOVI KOCKE, ALKOHOLA I DROGA PRED DECOM I MLADIMA“

Okrugli sto kocka alkohol drogaPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman organizovao je danas Okrugli sto pod nazivom  „Izazovi kocke, alkohola i droga pred decom i mladima“. Skup je organizovan s ciljem celovitog sagledavanja problema, potreba i sačinjavanja zajedničkih zaključaka i predloga za unapređenje prava deteta u zaštiti od izlaganja rizicima koji dovode do bolesti zavisnosti.

Ombudsman je u svom radu identifikovao različite prepreke, uključujući nejasnoće i nedorečenosti pravne regulative u ovoj oblasti, probleme u praksi i primeni postojećih zakonskih odredbi, te izvesne probleme u pogledu saradnje i umreženosti odgovornih organa.

Ombudsman posebno naglašava važnost sveobuhvatnog pristupa u oblasti prava deteta, kao pretpostavke za  ostvarivanje svih  garantovanih prava u punoj meri, u skladu s Konvencijom UN o pravima deteta. U tom smislu, učešće predstavnika relevantnih, institucija, ustanova i organizacija, kao i učešće predstavnika učeničkog parlamenta na okruglom stolu, doprinelo je razmeni iskustava, znanja i boljem razumevanju problema.

Na početku skupa, učesnike je pozdravio prof. dr Zoran Pavlović, pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman.  Svoja iskustva, izazove, dileme, ideje i uočene aktuelne probleme, izneli su predstavnici Uprave za igre na sreću Ministarstva finansija, te predstavnici nadležnih pokrajinskih sekretarijata, suda, ustanova socijalne zaštite, zdravstva i obrazovanja, kao i predstavnici medija, učeničkog parlamenta i organizacija civilnog društva. Učesnici skupa saglasili su se u tome da je neophodno prvenstveno obezbediti programe rane intervencije i podrške roditeljima i porodici, psihološku podršku i usluge socijalne zaštite u zajednici, omogućiti participaciju dece u analizi problema, kreiranju sadržaja i izvođenju aktivnosti, realizovati veći broj edukacija u obrazovnim ustanovama, kao i da je potrebno veće ulaganje u pogledu razvoja programa podrške osobama sa bolestima zavisnosti i njihovom uključivanju u aktivnosti u zajednici.