Please select your page

„ИЗАЗОВИ КОЦКЕ, АЛКОХОЛА И ДРОГА ПРЕД ДЕЦОМ И МЛАДИМА“

Округли сто коцка алкохол дрогаПокрајински заштитник грађана – омбудсман организовао је данас Округли сто под називом  „Изазови коцке, алкохола и дрога пред децом и младима“. Скуп је организован с циљем целовитог сагледавања проблема, потреба и сачињавања заједничких закључака и предлога за унапређење права детета у заштити од излагања ризицима који доводе до болести зависности.

Омбудсман је у свом раду идентификовао различите препреке, укључујући нејасноће и недоречености правне регулативе у овој области, проблеме у пракси и примени постојећих законских одредби, те извесне проблеме у погледу сарадње и умрежености одговорних органа.

Омбудсман посебно наглашава важност свеобухватног приступа у области права детета, као претпоставке за  остваривање свих  гарантованих права у пуној мери, у складу с Конвенцијом УН о правима детета. У том смислу, учешће представника релевантних, институција, установа и организација, као и учешће представника ученичког парламента на округлом столу, допринело је размени искустава, знања и бољем разумевању проблема.

На почетку скупа, учеснике је поздравио проф. др Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана – омбудсман.  Своја искуства, изазове, дилеме, идеје и уочене актуелне проблеме, изнели су представници Управе за игре на срећу Министарства финансија, те представници надлежних покрајинских секретаријата, суда, установа социјалне заштите, здравства и образовања, као и представници медија, ученичког парламента и организација цивилног друштва. Учесници скупа сагласили су се у томе да је неопходно првенствено обезбедити програме ране интервенције и подршке родитељима и породици, психолошку подршку и услуге социјалне заштите у заједници, омогућити партиципацију деце у анализи проблема, креирању садржаја и извођењу активности, реализовати већи број едукација у образовним установама, као и да је потребно веће улагање у погледу развоја програма подршке особама са болестима зависности и њиховом укључивању у активности у заједници.