Please select your page

Pet godina škole ljudskih prava

Skola ljudskih pravaDanas je u Šapcu počela sa radom peta po redu škola ljudskih prava Pokrajinskog zaštitnika građana.

Učesnike škole pozdravio je ambasador Jan Bratu, šef Misije OEBS-a u Srbiji.

U naredna tri dana dvadeset studenata novosadskog univerziteta slušaće predavanja o ljudskim pravima i pravima dece, diskriminaciji, toleranciji, instrumentima za zaštitu ljudskih prava, rodnoj ravnopravnosti, predrasudama, zločinu iz mržnje, nasilju u partnerskim vezama, rodno osetljivom jeziku, govoru mržnje i zaštiti podataka o ličnosti.

Rad u školi odvijaće se u formi predavanja i radionica, a u ulozi predavača učesnicima škole će obratiti Bogdan Banjac iz institucije poverenika za zaštitu ravnopravnosti; Ivana Stevanović, direktorica Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja; Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije; prof. Zoran Pavlović, pokrajinski ombudsman; Jelena Jokanović i Maja Mićić iz Misije OEBS-a u Srbiji i Milan Antonijević ekspert za ljudska prava. Za radioničarski rad zadužene su Fatma Gološ i Emra Sadiković i Autonomnog ženskog centra i Nina Janić Brusnjai iz pokrajinskog ombudsmana.

Škola ljudskih prava Pokrajinskog zaštitnika građana ombudsmana odvija se zahvaljujući podršci i razumevanju Misije OEBS-a u Srbiji.

Skola ljudskih prava 002