Please select your page

Poseta Gerontološkom centru u Zrenjaninu

Poseta gerontoloskom centru u ZrenjaninuPokrajinski zaštitnik građana - ombudsman je prilikom obavljanja svojih redovnih aktivnosti posetio 20.07.2022. godine Gerontološki centar u Zrenjaninu. Korisnici usluga ove ustanove socijalne zaštite su kroz prezetnacije upoznati sa radom i nadležnostima Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, kao i sa pojavom nasilja nad starijim osobama. Poseta je imala za cilj da osnaži starije osobe i pruži im potrebne i neophodne informacije ukoliko se nađu u situaciji nasilja, kome da se obrate za pomoć i zaštitu posebno imajući u vidu tešku situaciju kroz koju su prošla u domovima tokom pandemije izazvane virusom SARS-Cov-2 Covid 19 u prethodnom periodu.


Nakon razgovora sa korisnicima, predstavnici Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana obavili su razgovor sa Tanjom Živanov direktoricom Gerontološkog centra i njenim saradnicima o funkcionisanju i radu ove ustanove.

Poseta Gerontoloskom centru u Zrenjaninu