Please select your page

Ревидиран стратешки план Мреже „Живот без насиља“

Састанак Мреже Живот без насиљаПокрајински заштитник грађана – омбудсман, као координатор мреже „Живот без насиља“, одржао је 7. јула 2022. године састанак за чланове/ице Координационог тима Мреже.

Повод за одржавање састанка било је представљање Стратешког плана Мреже, који је ревидиран уз подршку Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women). Стратешки план предвиђа три стратешка циља:

1. Унапређење примене политика за смањење родно заснованог насиља према женама и девојчицама и насиља у породици;

2. Унапређење капацитета и видљивости Мреже и

3. Повећану видљивост борбе против родно заснованог насиља и промоцију родне равноправности у АП Војводини.

Ова три стратешка циља разрађена су кроз  Акциони план за период од 2020 – 2023. године,  који је креиран првенствено у односу на продукте радионица током семинара за чланове/ице Координационог тима у Вршцу из маја месеца 2022. године, али и у односу на групе активности у текућем стратешком плану и процесе доношења нових јавних политика у АП Војводини. Учесници/це састанка договорили су и  активности  Мреже чија је реализација предвиђена за другу половину године.

Координациони тим мреже „Живот без насиља“ чине представници/це покрајинских секретаријата и завода, а његов задатак је да спроводи образовне активности и кампање за подизање нивоа свести јавности о насиљу према женама, односно насиљу у породици.