Please select your page

Годишња скупштина Удружења омбудсмана Србије

Годисња скупстина Удружења омбудсмана СрбијеПредставници Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана: проф. др Зоран Павловић, покрајински омбудсман, Снежана Кнежевић и Јована Алексић, заменице и Стефан Тодоровић, саветник, учествовали су у раду Годишње скупштине Удружења омбудсмана Србије, која је одржана од 08. до 10. јуна 2022. године.

На Скупштини је изабрано ново руководство које ће у наредном периоду управљати радом Удружења. Поред изборних активности, омбудсмани су се на свом годишњем заседању бавили и предлогом Етичког кодекса Удружења омбудсмана Србије, формирањем Етичког одбора Удружења, Водичем о локалном омбудсману и извештајем о проблемима са којима се суочавају омбудсмани у локалним самоуправама, у којима је успостављена институција локалног омбудсмана.

У раду Скупштине је било речи и о односу Удружења са Саветима за међунационалне односе, иступању пред међународним институцијама, а усвојен је план активности за наредни период.