Please select your page

Sporazum o saradnji sa Advokatskom komorom Vojvodine

Sporazum Advokatska komora VojvodinePokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i Advokatska komora Vojvodine potpisali su danas Sporazum o saradnji. 

U oblastima od zajedničkog interesa, saradnja će se zasnivati na principima međusobnog poverenja,  uvažavanja i unapređenja ljudskih prava, a u cilju transfera znanja i iskustva, učešća na konferencijama, seminarima, okruglim stolovima i drugim oblicima rada.

Sporazumom je predviđena i saradnja u organizovanju edukativnih seminara za zaposlene u državnim organima, organima AP Vojvodine i jedinica lokalne samouprave.

Potpisnice Sporazuma će uspostaviti i saradnju u oblasti  izdavačke delatnosti, razmene i promocije publikacija.

U ime Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana i Advokatske komore Vojvodine Sporazum o saradnji su potpisali prof. dr Zoran Pavlović, pokrajinski ombudsman i Vladimir Beljanski, predsednik Advokatske komore Vojvodine.