Please select your page

Споразум о сарадњи са Адвокатском комором Војводине

Споразум Адвокатска комора ВојводинеПокрајински заштитник грађана – омбудсман и Адвокатска комора Војводине потписали су данас Споразум о сарадњи. 

У областима од заједничког интереса, сарадња ће се заснивати на принципима међусобног поверења,  уважавања и унапређења људских права, а у циљу трансфера знања и искуства, учешћа на конференцијама, семинарима, округлим столовима и другим облицима рада.

Споразумом је предвиђена и сарадња у организовању едукативних семинара за запослене у државним органима, органима АП Војводине и јединица локалне самоуправе.

Потписнице Споразума ће успоставити и сарадњу у области  издавачке делатности, размене и промоције публикација.

У име Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана и Адвокатске коморе Војводине Споразум о сарадњи су потписали проф. др Зоран Павловић, покрајински омбудсман и Владимир Бељански, председник Адвокатске коморе Војводине.