Please select your page

Odgovornost u zaštiti prava deteta mora biti lična odgovornost svakog od nas

Konferencija prava deteta odgovornostPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman juče, 1. juna 2022. godine, na Međunarodni dan deteta i Međunarodni dan roditelja, u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, organizovao je Konferenciju „Odgovornost u zaštiti prava deteta“. Cilj ove konferencije bio je da osvetli teme i oblasti prava deteta sa idejom da se rad u ovoj oblasti permanentno podiže, a prakse u radu prikažu i daju primeri dobre prakse. Budući da je inicijativa za donošenje sistemskog zakona o pravima deteta tokom poslednje decenije više puta bila pokretana i da je bila predmet javnih rasprava, ali da ovakav zakon do danas nije usvojen, Pokrajinski ombudsman želeo je na ovaj način da sa stručnjacima, profesionalcima i aktivistima u oblasti prava deteta, razmatra da li i na koji način određena pitanja i teme mogu i treba da budu inkorporirana u jedan takav zakon, uz poštovanje pravnih standarda Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta.

U uvodnom obraćanju, uz pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana prof. dr Zorana Pavlovića kao organizatora događaja i prorektora za nastavu i studenske aktivnosti prof. dr Djorđa Hercega kao domaćina Konferencije, učesnicima i učesnicama obratila se ambasadorka Kraljevine Švedske Anika Ben David koja je prenela iskustva Švedske u oblasti zaštite prava deteta, poverenica za ravnopravnost Brankica Janković, zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda Biljana Sinanović i direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić.

Konferencija, na kojoj su razmatrana pitanja i teme zaštite dece od nasilja, zaštite dece iz marginalizovanih grupa, zaštite prava deteta u neformalnom obrazovanju i zaštite prava deteta u medijskom izveštavanju, okupila je profesionalce različitih sistema i civilnog društva. Svoj doprinos analizi trenutnog stanja u pogledu pravne regulative i prakse u zaštiti i unapređenju prava deteta, dali su predstavnici i predstavnice Vrhovnog kasacionog suda, Apelacionog suda u Novom Sadu, univerzitetske profesore iz Niša, Beograda i Novog Sada, Centra za porodični smeštaj i usvojenje, Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, Sigurne ženske kuće Centra za socijalni rad Novi Sad, Pedagoškog društva Vojvodine, Mreže organizacija za decu Srbije, Centra za prava deteta, Prijatelja dece Srbije, Saveta za štampu, Centra za profesionalizaciju medija i medijske pismenosti i Razvojnog centra „Faktor“. U diskusiji tokom Konferencije aktivno su učestvovala deca, predstavnici i predstavnice Gradskog učeničkog parlamenta u Novom Sadu i Učeničkog parlamenta Srednje medicinske škole „7.april“ u Novom Sadu.

Odgovornost, kao ključna reč Konferencije sagledavana je iz različitih uglova, a zaključak je da smo svi odgovorni da stvaramo i unapređujemo uslove za zaštitu prava i dobrobit svakog deteta i da tek onda kada svi shvatimo i prihvatimo ličnu odgovornost u tome, možemo očekivati stvaran svet po meri deteta.

Konferencija prava deteta odgovornost