Please select your page

Dodela sertifikata sudijskim pripravnicima nakon završenog programa stručnog usavršavanja

Sertifikati pripravniciU Višem sudu u Novom Sadu je dana 31.05.2022. godine održana dodela sertifikata sudijskim pripravnicima nakon uspešnog završetka programa stručnog usavršavanja u oblasti ljudskih prava. U saradnji sa Pokrajinskim zaštitnikom građana-ombudsmanom, realizovan je petodnevni program predavanja i praktičnih vežbi u okviru poslova i nadležnosti ombudsmana. Pripravnici Višeg suda u Novom Sadu unapredili su svoja znanja o pravima nacionalnih manjina, pravima dece, ravnopravnosti polova, mobingu i delovanju Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture.

Na dodeli sertifikata pokrajinski zaštitnik građana, prof. dr Zoran Pavlović čestitao je polaznicima i poželeo uspeh u daljem radu, uz uverenje da će pripravnicima u budućnosti koristiti stečena znanja i veštine.

Organizaciji stručnog usavršavanja prethodilo je potpisivanje sporazuma o saradnji između Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana i Višeg suda u Novom Sadu u martu 2022. godine.

Preuzeto sa https://www.ns.vi.sud.rs/