Please select your page

Додела сертификата судијским приправницима након завршеног програма стручног усавршавања

Сертификати приправнициУ Вишем суду у Новом Саду је дана 31.05.2022. године одржана додела сертификата судијским приправницима након успешног завршетка програма стручног усавршавања у области људских права. У сарадњи са Покрајинским заштитником грађана-омбудсманом, реализован је петодневни програм предавања и практичних вежби у оквиру послова и надлежности омбудсмана. Приправници Вишег суда у Новом Саду унапредили су своја знања о правима националних мањина, правима деце, равноправности полова, мобингу и деловању Националног механизма за превенцију тортуре.

На додели сертификата покрајински заштитник грађана, проф. др Зоран Павловић честитао је полазницима и пожелео успех у даљем раду, уз уверење да ће приправницима у будућности користити стечена знања и вештине.

Организацији стручног усавршавања претходило је потписивање споразума о сарадњи између Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана и Вишег суда у Новом Саду у марту 2022. године.

Преузето са https://www.ns.vi.sud.rs/