Please select your page

Практична настава за студенте Лазе Вркатића

Студенти Лазар ВркатицПокрајински заштитник грађана – омбудсман примио је данас нову групу студената за које ће, у наредних пет дана, у Покрајинском омбудсману бити организована практична настава.

Студенти Факултета за правне и пословне студије “др Лазар Вркатић” ће поред теоријског, стећи и практичан увид у рад и надлежности Покрајинског омбудсмана, правни оквир његовог поступања, организацију рада, као и у поступање институције по притужбама грађана и грађанки.

Програм практичне наставе спроводи се на основу Протокола о сарадњи између Факултета за правне и пословне студије “др Лазар Вркатић” и Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, који студентима и студенткињама омогућује да на примеру практичног рада једне независне институције за заштиту људских права провере знања стечена током досадашњег студија.