Please select your page

Боља укљученост особа са инвалидитетом и маргинализованих група у све сфере живота

Боља укљуценост ОСИПокрајински заштитник грађана – омбудсман проф. др Зоран С. Павловић и саветник Стефан Тодоровић учествовали су данас на округлом столу који је организовао Центар за развој мањинских и локалних медија, под називом „Лекције из кризе: Како да се заустави друштвена искљученост особа са инвалидитетом и маргинализованих група“.

Током разговора учесници су се осврнули и на утицај пандемије ЦОВИД-19 на особе са инвалидитетом и маргинализоване групе, у смислу свакодневног живота, информисања и општег утиска који је пандемија оставила на њих.

Округли сто је био подељен у два панела, где је први панел био посвећен утицају пандемије ЦОВИД-19 на информисање особа са инвалидитетом и маргинализонаве групе, док је други панел био посвећен приступачности културном садржају особа са инвалидитетом и маргинализованим групама.

Главна питања округлог стола била су: да ли се глас особа са инвалидитетом у довољној мери чује, колику подршку добијају особе са инвалидитетом од заједнице а колику од државе, у чему смо успели – у чему нисмо успели?

Покрајински заштитник грађана – омбудсман проф. др Зоран С. Павловић је истакао да се до бољих резултата и укључености особа са инвалидитетом и маргинализованих група у све сфере живота може доћи само кроз промовисање дијалога и заједничким ангажовањем, што значи деловати инклузивно и партиципативно: потпуна доступност свих садржаја за све грађане и грађанке.

Округли сто је подржан од стране програма Европа за грађане и грађанке и овај догађај је наставак округлог стола који је организован 2019. године под називом „Култура и комуникација“, на којем се говорило о начину и потребама за приступачним информисањем особа са инвалидитетом.