Please select your page

Покрајински омбудсман и удружења сеоских жена – наставак сарадње

Посета СимановцимаПокрајински омбудсман посетио је јуче, 19. априла 2022. године Шимановце, тачније удружење жена „Шимановчанке“. Ова посета представља наставак сарадње институције Покрајинског омбудсмана и удружења сеоских жена која је започета претходне године са циљем унапређења њиховог положаја и повећања видљивости њиховог рада, стваралаштва и постигнућа, која се често маргинализују и занемарују. Међу присутним женама, осим чланица поменутог удружења „Шимановчанке“, биле су присутне и представнице женског удружења „Сремица“, односно жене из Пећинаца и других околних места.

Уводно излагање о надлежностима институције и поступку пред Покрајинским омбудсманом имала је заменица покрајинског омбудсмана за опште послове Јована Алексић, док је о насиљу у породици, обавезама институција, односно механизмима заштите од насиља говорила заменица покрајинског омбудсмана за равноправност полова Снежана Кнежевић. Осим што су имале прилику да на лицу места поднесу представку, током разговора са заменицама покрајинског омбудсмана присутне жене добиле су и правне савете, те је на тај начин пружена помоћ у складу са овлашћењима прописаним Покрајинском скупштинском одлуком о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману.

Посета је реализована ради упознавања жена са села са овом институцијом, односно ради подизања свести о дискриминацији жена на основу пола и родно заснованом насиљу, као и  ради указивања на могућности заштите жена посредством институције Покрајинског омбудсмана.