Please select your page

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman u poseti gerontološkom centru u Bačkoj Palanci

Poseta gerontoloskom centru Backa PalankaPokrajinski zaštitnik građana – ombudsman je, u obavljanju svojih redovnih aktivnosti, posetio Gerontološki centar u Bačkoj Palanci.

Prilikom posete zamenica Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana Jovana Aleksić je u  razgovoru sa v.d. direktoricom Ljiljanom Ćulibrk istakla da je poseta ovom  gerontološkom centru prva  u nizu planiranih poseta domovima za starije osobe na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini.

Posete imaju  za cilj zaštitu i unapređenje  ljudskih prava starijih osoba, sa posebnim osvrtom na zaštitu od nasilja.

Od korisnika doma su putem upitnika  prikupljene informacije o tome koliko su upoznati sa pojavom  nasilja nad starijim osobama, načinom na koji treba da reaguju u situacijama kada prepoznaju nasilje ili ga trpe, kao i o tome da li su upoznati kome treba da se obrate za pomoć u slučaju nasilja.

Predstavnici Pokrajinskog ombudsmana su  korisnicima doma  predstavili rezultate istraživanja koje je sprovela ova institucija o nasilju nad starijim osobama u ranijem periodu.

U neposrednom razgovoru, korisnici doma su istakli da im je poseta predstavnika Pokrajinskog  ombudsmana, razmena informacija i podizanje svesti o problemu nasilja nad starijim osobama bila od izuzetnog značaja, posebno imajući u vidu tešku situaciju tokom pandemije izazvane  korona virusom u prethodnom periodu.