Please select your page

Радно обележен Међународни дан Рома

Представљање истразивања Роми8. априла - на Међународни дан Рома, покрајински омбудсман проф. др Зоран Павловић и заменица за равноправност полова Снежана Кнежевић учествовали су на догађају „Представљања истраживања о доступним услугама за сеоске жене и девојке у сеоским подручјима у десет одабраних општина и препрекама у њиховом коришћењу од стране циљних група“.

Истраживање је спровело Удружење Рома Нови Бечеј ради стицања увида у доступност услуга социјалне заштите за жене са искуством насиља које живе у сеоским областима у Војводини и на левој обали Дунава у Београду.

Ова активност се реализује кроз пројекат „Проговори, на тебе је ред!“ у оквиру програма „Унапређење безбедности жена у Србији – Ниси сама!“ које спроводи УН Wомен уз подршку Краљевине Норвешке. Покрајински омбудсман је овом приликом поделио искуства ове институције у раду са женама жртвама насиља, са акцентом на жене Ромкиње из сеоских средина, и указао на потребу системског решавања проблема насиља над женама, уз активно учешће и координацију свих релевантних чинилаца.