Please select your page

Studenti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu na praktičnoj nastavi u Pokrajinskom ombudsmanu

Obuka studenataStudenti sa Odseka za socijalni rad Filozofskog fakulteta u Novom Sadu ove nedelje započeli su praktičnu nastavu u instituciji Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana.

Dve grupe studenata tokom pet dana prakse imaće priliku da se upoznaju sa ulogom ombudsmana u zaštiti i unapređenju ljudskih prava, načinom i organizacijom rada Pokrajinskog zaštitnika građana, a posebno u oblastima prava nacionalnih manjina, prava deteta, rodne ravnopravnosti, Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, istraživanja i saradnje ove institucije sa organizacijama civilnog društva i medijima.