Please select your page

Predavanje za studente Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe

Predavanje studentima 001Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman organizovao je danas jednodnevno predavanje za studente Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, kako bi doprineo unapređenju znanja studenata u oblasti ljudskih prava. Studenti su danas imali priliku da se bliže upoznaju sa funkcionisanjem institucije Pokrajinskog ombudsmana, njenim nadležnostima, organizacijom, saradnjom sa republičkim i lokalnim zaštitnicima građana, kao i sa institucijama i nevladinim organizacijama za zaštitu ljudskih prava.

Pored toga studenti su imali priliku da se bliže upoznaju i sa pravima nacionalnih manjina, pravima dece, ravnopravnosti polova, mobingu i delovanju Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture.

Predavanje Pokrajinskog  ombudsmana za studente Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe obavlja se na osnovu Sporazuma o saradnji zaključenog 2017. godine, gde svake školske godine predavanje sluša po dvadeset studenata.

Predavanje studentima 002