Please select your page

Предавање за студенте Правног факултета за привреду и правосуђе

Предавање студентима 001Покрајински заштитник грађана – омбудсман организовао је данас једнодневно предавање за студенте Правног факултета за привреду и правосуђе, како би допринео унапређењу знања студената у области људских права. Студенти су данас имали прилику да се ближе упознају са функционисањем институције Покрајинског омбудсмана, њеним надлежностима, организацијом, сарадњом са републичким и локалним заштитницима грађана, као и са институцијама и невладиним организацијама за заштиту људских права.

Поред тога студенти су имали прилику да се ближе упознају и са правима националних мањина, правима деце, равноправности полова, мобингу и деловању Националног механизма за превенцију тортуре.

Предавање Покрајинског  омбудсмана за студенте Правног факултета за привреду и правосуђе обавља се на основу Споразума о сарадњи закљученог 2017. године, где сваке школске године предавање слуша по двадесет студената.

Предавање студентима 002