Please select your page

Godišnjica Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture

Godisnjica NPMPredstavnici institucije Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana Jagoda Vještica, viša savetnica i Stefan Todorović, savetnik, prisustvovali su današnjem obeležavanju desetogodišnjice rada Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture u Republici Srbiji.

Nacionalni mehanizam za prevenciju torture je uspostavljen radi zaštite lica lišenih slobode od mučenja i drugih oblika surovog, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.

Na svečanosti u Palati Srbija predstavljena je i publikacija koja sadrži pregled najznačajnijih aktivnosti Nacionalnog preventivnog mehanizma u proteklom periodu, a prikazan je i film urađen u saradnji sa partnerskim organizacijama.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman od samog osnivanja Nacionalnog preventivnog mehanizma aktivno učestvuje u njegovom radu. Predstavnici Pokrajinskog ombudsmana učestvuju kako u posetama monitoring tima ustanovama na teritoriji AP Vojvodine u kojima su smeštena lica lišena slobode, tako i u planiranju poseta tim ustanovama, sačinjavanju izveštaja, preporuka, mišljenja i drugih akata Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture.

U okviru Nacionalnog mehanizma, Pokrajinski ombudsman je uključen i u saradnju sa predstavnicima civilnog društva, državnih organa i tela, kao i u drugim aktivnostima koje Nacionalni mehanizam za prevenciju torture obavlja u zaštiti ljudskih prava lica lišenih slobode.