Please select your page

Годишњица Националног механизма за превенцију тортуре

Годисњица НПМПредставници институције Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана Јагода Вјештица, виша саветница и Стефан Тодоровић, саветник, присуствовали су данашњем обележавању десетогодишњице рада Националног механизма за превенцију тортуре у Републици Србији.

Национални механизам за превенцију тортуре је успостављен ради заштите лица лишених слободе од мучења и других облика суровог, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања.

На свечаности у Палати Србија представљена је и публикација која садржи преглед најзначајнијих активности Националног превентивног механизма у протеклом периоду, а приказан је и филм урађен у сарадњи са партнерским организацијама.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман од самог оснивања Националног превентивног механизма активно учествује у његовом раду. Представници Покрајинског омбудсмана учествују како у посетама мониторинг тима установама на територији АП Војводине у којима су смештена лица лишена слободе, тако и у планирању посета тим установама, сачињавању извештаја, препорука, мишљења и других аката Националног механизма за превенцију тортуре.

У оквиру Националног механизма, Покрајински омбудсман је укључен и у сарадњу са представницима цивилног друштва, државних органа и тела, као и у другим активностима које Национални механизам за превенцију тортуре обавља у заштити људских права лица лишених слободе.