Please select your page

Покрајински омбудсман о заштити података о личности

Предавање Привредна комора ВојводинеПроф. др Зоран Павловић, Покрајински заштитник грађана – омбудсман и  саветница у Стручној служби, Нина Јанић Брусњаи,  дана 13. децембра 2021. године, учествовали су на семинару „Заштита података о личности“ у организацији Привредне коморе Војводине.  Покрајински заштитник грађана, проф. Павловић и сарадница, кроз излагања, упознали су учеснике са основама заштите података о личности из угла заштите људских права и као и значајним примерима међународне и домаће праксе у примени правне регулативе у овој области.

Предавање Привредна комора Војводине